You are here

1 minut om ogräs

En minut om ogräs

Åkerven, Vitgröe, Spillraps och Våtarv är några av våra vanligaste ogräs.

I 4 filmer på en minut var berättar vi mer om ogräsen och ogrässtrategier.

Åkerven

Vitgröe

Våtarv

Spillraps