You are here

Alternaria i sockerbetor

Alternaria tenuis

Alternaria är en svampsjukdom som normalt inte betraktas som så allvarlig. Alternaria angriper blasten när betplantan är försvagad eller stressad av andra orsaker. Virus gulsot som överförs av bladlöss kan vara det primära angreppet. I andra fall kan hagel eller insekter ha skadat blasten. Väldigt ofta är det dock magnesium-, mangan- eller borbrist som är huvudanledningen till angreppet. Alternaria kan förekomma i alla klimat, men fukt och regn gynnar svampen. Angreppen kommer ofta sent på säsongen och ger sällan betydande skördeförluster.

Betblad med svarta fläckar

Svarta fläckar orsakade av Alternaria

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Välja en insektsbetning på fröet som effektivt kontrollerar bladlössen under de första månaderna. Detta minskar risken för angrepp av virus gulsot.
  • Bekämpa eventuella bladlusangrepp som uppträder under säsongen.
  • Undvika näringsbrist på betorna.