Ansvarsfull användning av våra produkter

Ansvarsfull användning av våra produkter - Är du säker?

Växtskydd och betat utsäde ska hanteras och användas med försiktighet. Svenska lantbrukare är duktiga på att ta hand om omkringliggande natur och åkermarken som brukas. Det ska vi tillsammans fortsätta med, både nu och för kommande generation. Därför är det viktigt att tillsammans arbeta för ett säkert och hållbart lantbruk.

Skyddsutrustning

Kom ihåg att alltid använda skyddsutrustning vid hantering av växtskyddsmedel och betat utsäde. Använd alltid skyddsoverall eller förkläde, handskar, visir och munskydd som är godkända för hantering av växtskydd.

Ansvar både för dig som lantbrukare, dina kollegor och omkringliggande miljöer.

Påfyllning

Innan du börjar påfyllning, ställ fram alla dunkar med de produkter du ska använda. Detta kan minska risken för fel vid påfyllning. 

Ställ dunkarna på ett stabilt bord eller plan yta för att minimera att dunkarna välter och att du mäter upp fel.

Kom ihåg att läsa etiketten innan du börjar, för att vara säker på om produkten kan blandas.

Förvaring

Förvara dina växtskyddsmedel i ett låst förråd, ett avsett kemirum. 

Genom att dela upp ditt kemirum och hyllorna i kategorierna herbicider, fungicider och insekticider, blir det enklare för dig att hitta den produkten du ska använda.

Läs alltid etiketten på dunken innan du börjar: för att säkerhetställa att du tagit den produkt du ska använda, om den är blandbar, viktiga varningssymboler med mera.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Frågor och svar ikon

Frågor och svar

Vad menar vi med hållbarhet?

Nedan kan du läsa mer om några av de områden vi fokuserar på både nationellt och internationellt.

Växtskyddsmedel måste användas med omtanke.

I de nordiska länderna tar vi väl hand om vår natur, och det ska vi fortsätta med.   

För att undvika avdunstning och avdrift är det bland annat viktigt att tänka på vilka typer av munstycken man använder vid sprutning, tidpunkt på dagen och väderförhållanden.   

Vi samarbetar med rådgivare och lantbruksföreningar för att ta fram informationsmaterial som bidrar till ansvarsfull användning av våra produkter och skapar ett hållbart jordbruk.