You are here

Share page with AddThis

Är Hyvido lönsamt?

Är det lönsamt att odla Hyvido?

Det finns vissa typiska skillnader mellan Hyvido Hybridhöstkorn och ett höstkorn av linjetyp, bland annat vad gäller utsädesmängd, pris på utsäde och avkastning.

Grafiken nedanför visar hur kalkylen för hybridhöstkorn skiljer sig från kalkylen för höstkorn av linjetyp. Kalkylen baserar sig på erfarenheter från försök och praktisk odling, tanken är att kalkylen kan ge lite riktlinjer för hur men mer exakt och lokal kalkyl kan ställas upp. 

Utsädemängden för Hyvido är betydligt lägre än för linjesorter, priset för utsäde är högre men i gengäld ser vi en genomsnittlig meravkastning på omkring 1 ton. Vid ett marknadspris på 1,25 kr/ kg innebär det en merintäkt om 1250 kronor/hektar och ett netto på +650 kronor/hektar.   

Grafiken baseras på erfarenheter från officiella försök och praktisk odling och ska ses som riktlinjer för hur en mer exakt och lokal kalkyl kan ställas upp.

Hyvido - Typiska skillnander mellan Hyvido och linjesort