Bazooka- egenskaper| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Bazooka- egenskaper

 

Strålängd

Stråstyrka

Kärnor per ax

Bestocknings-förmåga

Mognad

Vinterhärdighet

Rymdvikt

Bazooka

Lång

Medel

högt

kraftig

Tidig-medel

Medel

Hög