Bazooka - foderkvalitet i topp, mindre stress | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Bazooka logobanner

Bazooka - foderkvalitet i topp, mindre stress

Bazooka är ett nytt spännande höstkorn av hybridtyp – Hyvido. Sorten förenar mycket hög avkastningspotential med hög rymdvikt – högst av samtliga provade sorter 2017!

För att ytterligare understryka Bazooka’s stora värde som foder kan nämnas den höga stärkelsehalten och rikliga tillgången på halm. På hösten uppvisar sorten en kraftig bestockningsförmåga och därefter en vinterhärdighet på genomsnittlig nivå. I sundhetshänseende är Bazooka genomsnittlig.

Bazooka kombinerar kvantitet och kvalitet på ett övertygande sätt. Ett bra foderkorn skall ha hög rymdvikt och proteinhalt.

• Kärnskörd i toppskiktet av höstkornsorter i såväl Sverige som Danmark 2017
• Högsta rymdvikt i svensk sortprovning 2017
• Stor halmmängd
• Relativt låg mottaglighet för kornrost
• God bestockningsförmåga vid tidig såd

För att ta vara på avkastningspotentialen bör Bazooka i princip alltid svampbehandlas på våren.

• Var uppmärksam på mjöldagg och bladfläcksjuka
• Manganspruta alltid på hösten samt bevaka grödans status

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara frön per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

 

Hyvido karta

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Sortförsök höstkorn Sverige, svampbehandlade led 2017, 7 försök – kärnskörd, rel.tal (SLU)

 

dt/ha

rel.tal

Merskörd för svampbehandl. kg/ha

Bazooka

112,6

109

1 590

Matros (mätare)

103,3

100

1 490

Mottaglighet för sjukdomar

 

Mjöldagg

Bladfläcksjuka

Sköldfläcksjuka

Kornrost

Bazooka

Låg - Medel

Medel

Medel

Låg - Medel

 

Strålängd

Stråstyrka

Kärnor per ax

Bestocknings-förmåga

Mognad

Vinterhärdighet

Rymdvikt

Bazooka

Lång

Medel

högt

kraftig

Tidig-medel

Medel

Hög

Hyvido Mercurioo

Mercurioo

Ger dig toppavkastning

Hyvido Wootan

Wootan

En stabil sort med stor avkastningspotential

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Få aktuella odlingstips direkt i mobilen

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445