You are here

Betcystnematod

Heterodera schachtii

Betcystnematoden förekommer i de flesta betodlingsområdena. Nematoderna har många värdväxter, däribland raps, som bör undvikas i växtföljden på fält där nematoden förekommer. I Skandinavien har nematodskadorna ökat de senaste åren. Tätare växtföljd och ett mildare klimat är de viktigaste förklaringarna. Lätta jordar i kombination med en varm och fuktig vår kan ge svåra skador. Vid odling av sockerbetor stimuleras larverna att kläckas och angriper då rötterna.

Vid angrepp blir betorna starkt tillbakasatta och det bildas en mängd smårötter som ger betan ett skäggigt utseende. Symptomen kan förväxlas med angrepp av rhizomania. Vid stark infektion blir de äldre bladen gula. Vid nematodinfektion kan ofta små vita ”prickar” ses på rötterna, Detta är cystorna.

Vita cystor på smårötter.

Cystor av Heterodera schachtii på smårötter.

Gul larv.

Larv av Heterodera schachtii.

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Hålla en god växtföljd, minst 4 år, eftersom äggen kan överleva i marken under många år. Undvika raps i växtföljden eftersom den också är värdväxt till nematoderna.
  • Lämna in jordprov för test om du misstänker att dina fält har nematoder. Ta proven i oktober till november.
  • Odla toleranta sorter.
  • Om möjligt undvika tidig bevattning på lätta jordar. Ju tidigare angrepp ju större skada.
  • Så nematodsanerande grödor