You are here

Share page with AddThis

Bli en rapsmästare med SY Carlo

År 2015-2016 arrangerades de öppna mästerskapen i rapsodling, Rapsmästaren. Tävlingen gick ut på att få en så hög råfettskörd som möjligt genom att anpassa sortval, växtskydd och växtnäring. Syngenta tävlade med SY Carlo, en beprövad marknadssort med hög skörd. När tävlingen skördades hade vi den näst högsta råfettskörden. Fröskörden i vårt led var nästan 1000 kg högre per ha jämfört med t.ex. ledet HIR Skåne strategi. Bland sorter som fanns att köpa när rapsmästaren arrangerades hade SY Carlo den högsta råfettskörden.

Med SY Carlos höga stabilitet och genetiska skördepotential kan du sikta högt och också bli en rapsmästare!

SY Carlo – en sort med både möjlighet och stabilitet

För att lyckas med rapsodling är sortvalet en avgörande faktor. SY Carlo är en högavkastande sort med fina resultat från de svenska sortförsöken under flera år. 2015 var SY Carlo högst avkastande av alla marknadssorter i svenska försök. En sort för dig som vill ha möjlighet att nå en riktigt hög avkastning. Utöver den höga avkastningen har SY Carlo en mycket stabil övervintring, god motståndskraft mot flera sjukdomar och bra stjälkegenskaper. Stabilitet och säkerhet är viktiga egenskaper för en lönsam rapsodling under flera år.

Kombinationen av hög avkastningspotential och stabilitet gör SY Carlo till ett bra val både för dig med höga ambitioner som för dig som letar efter en lättodlad och stabil sort.

Håll rapsen frisk och undvik brister för att bli en rapsmästare

Det finns många sjukdomar och skadedjur som hindrar rapsen att nå sin fulla potential. För att nå toppavkastning måste rapsen skyddas från sjukdomar och brister.

Välj en frisk sort

Att välja en sort med liten risk för liggbildning och med god motståndskraft mot sjukdomar gör sorten lättodlad. SY Carlo är en frisk och lättodlad sort med hög motståndskraft mot kransmögel och Phoma samt medelgod tolerans mot ljus bladfläcksjuka.

Undvik skördesänkande stress

Eftersträva en balanserad och optimal insats av växtskydd och gödsling för att eliminera stress på grödan. Det är den begränsande faktorn som bestämmer den slutgiltiga skörden.

Safe Harvest Logo

SY Alister

Klumprotresistent hybrid med hög avkastningsförmåga

Safe Harvest Logo

SY Carlo

En stark och stabil hybrid

Safe Harvest Logo

Mascara

Robust i hela odlingsområdet

Safe Harvest Logo

NK Festivo

Nummer ett i hela odlingsområdet