You are here

Share page with AddThis

Starta tidigt & behåll kontrollen

Har du varit med om att det är det är svårt att hinna komma ut och bekämpa ogräsen i tid på våren? 

Då kan en höstbehandling med Boxer vara lösningen för dig. 

Vinnande kombinationer

Boxer är basen i en framgångsrik ogrässtrategi, med hjälp av olika vinnande kombinationer kan du se fram emot en vår utan stora ogräs och en lösning som håller på lång sikt. 

Boxer & rätt blandningspartner

En höstbehandling med Boxer + Diflanil® eller Legacy®  är en vinnande kombination för att rå på bode gräsogräs och örtogräs. 

Läs mer om dosering och rekommendationer för specifika ogräs under fliken rekommendation.

Tre steg för optimerad sprutteknik infografik

På rätt plats!

Sprutteknik är inget komplicerat utan snarare några avstämningar du bör göra innan du...

Boxer & höstbehandling

Det är fler och fler som upptäcker fördelarna med att höstbehandla. 

Tre goda anledningar till höstbehandling:

Boxer

Gräsogräs som växer upp på hösten konkurrerar med grödan

Tre goda anledningar till höstbehandling - 2

Gräsogräs och örtogräs blir svåra att bekämpa om de lämnas kvar till våren

Tre goda anledningar till höstbehandling - 3

Underlättar arbetet på våren och sparar tid och pengar

Se våra videos om hur du kan bekämpa åkerven, vitgröe, spillraps och våtarv på hösten här.

Boxer & resistensstrategi

Eftersom resistens är ett mer och mer vanligt förekommande problem i Sverige är det också viktigt att tänka på vilken verkningsmekanism preparaten har, och att växla mellan preparat som har olika verkningsmekanismer. 

Läs mer om hur Boxer passar i en resistensstrategi under fliken resistens. För specifik rekommendation om Renkavle läs mer under rekommendation

Vilken dosering rekommenderas

En höstbehandling med Boxer + Diflanil® eller Legacy®  är en vinnande kombination för att rå på bode gräsogräs och örtogräs.

Kör när raderna syns 

För att få bäst effekt ska Boxer finnas på plats redan då ogräsen börjar gro. Vänta inte med att behandla –utan kör så fort ni börjar se raderna.

Efter en behandling med Boxer finns inga restriktioner för vilka grödor som kan sås året efter. Inga restriktioner finns heller för vilka ogräspreparat som kan användas på våren. 

Vilken dosering rekommenderas

Följ rekommendationen nedan. 

Ogräs

Dosering

Gräsogräs som åkerven och vitgröe + örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

2 l Boxer + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

Rajgräs + örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

2-3 l Boxer + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

Renkavle* och örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

* Vid nedsatt känslighet hos Renkavle öka dosen av Boxer till maxdosen 5 liter.

3 l Boxer + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

 

 

 

 

 

 

Boxer effektschema 

 

2,0 l Boxer

3,0 l Boxer

2,0 l Boxer++ 0,1 l Diflanil/Legacy

2,0 l Boxer + 10 g Lexus + 0,1 l Diflanil/Legac

Baldersbrå

-

*

***

***

Blåklint

*

**

***

***

Förgätmigej

***

***

***

***

Jordrök

*

*

**

**

Kamomill

-

*

**

***

Kornvallmo

-

-

***

***

Kärrgröe

*

**

*

**

Lomme

**

***

***

***

Penningört

**

**

***

***

Pilört

 

 

**

**

Plister

**

***

***

***

Rajgräs

**

***

**

***

Raps

*

**

**

***

Renkavle

**

**(*)

**

***

Skatnäva

 

 

**

***

Snärjmåra

***

***

***

***

Trampört

-

-

*

*

Verinika

***

***

***

***

Vitgröe

***

***

***

***

Våtarv

***

***

***

***

Åkerbinda

*

*

**

**

Åkersenap

-

-

*

***

Åkerven

***

***

***

***

Åkerviol

*

**

***

***

Var observant på effekten mot baldersbrå, blåklint och vallmo. Groningsdjupet och ogräsens storlek påverkar effekten av Boxer + Diflanil eller Legacy kraftigt. Stora ogräs och som gror från ett stort djup är svåra att kontrollera vilket medför att effekterna mot dessa ogräs kan variera mellan fält och mellan år. 

 

*

Måttlig effekt, (40-70%)

**

God effekt (70-90%)

***

Mycket god effekt (>90%)

-

Svag effekt (<40%)

 

 

Särskilda villkor

*Registrerade varumärken:
Globachem nv: Diflanil 500 SC
ADAMA Registrations B.V.: Legacy 500 SC 

Resistensstrategi

Eftersom resistens är ett mer och mer vanligt förekommande problem i Sverige är det också viktigt att tänka på vilken verkningsmekanism preparaten har, och att växla mellan preparat som har olika verkningsmekanismer. 

Boxer som innehåller Prosulfocarb är ensam om sin verkningsmekanism (som påverkar lipid-syntesen) och passar därför i en resistensstrategi då det inte finns någon risk att följa upp med samma verkninsgmekanism på våren. 

Med en höstbehandling med Boxer är det enkelt att vid behöva komplettera med en bekämpning på våren mot specifika problemogräs. 

Tre anledningar till att Boxer är ett bra val i en resistensstrategi:

Boxer

Boxer är ensam om sin verknings-mekanism och förebygger på så vis uppbyggnad av resistens

Tre goda anledningar till höstbehandling - 2

Efter behandling med Boxer på hösten går det att välja fritt bland vårens preparat för en kompletterande vårbehandling

Tre goda anledningar till höstbehandling - 3

Boxer bekämpar SU-resistent ogräs som renkavle, åkerven, rajgräs och våtarv

I Sverige är resistent Renkavle ett växande problem, särskilt i nordvästra Sverige. 

Jordbruksverket rekommenderar därför att man växlar mellan olika herbicider.

Utdrag ur Jordbruksverket nyhetsbrev för ogräs maj 2017

”Herbicidresistens hos renkavle fortsätter att öka i Skåne 

Under 2016 samlades frö av renkavle från sammanlagt 15 fält samt sex prover från försök i Skåne. Nästan 80 procent av proverna kommer från områden i västra Skåne där renkavle funnits i många år. Undersökningen visar att resistensen fortsätter att öka. Många av de skånska proverna visar liksom tidigare resistens för Event Super. Fem fält med resistens mot Atlantis och Broadway konstaterades också. I år hittade vi ingen resistens i i prover utanför Skåne. 

För att minska problemen med resistens är det viktigt är att använda en odlingsteknik som missgynnar renkavlen tillsammans med ett varierat val av herbicider. Ytterligare undersökningar planeras under 2017.”

Läs mer på jordbruksverkets hemsida

Videos om ogräs

Åkerven, Vitgröe, Spillraps och Våtarv är några av våra vanligaste ogräs.

I 4 filmer på en minut var berättar vi mer om ogräsen och ogrässtrategier.

En minut om ogräsbekämpning av Åkerven

En minut om ogräsbekämpning av Vitgröe

En minut om ogräsbekämpning av Våtarv

En minut om ogräsbekämpning av spillraps

Vanliga frågor & svar om Boxer

Vad är Boxer?

Boxer är ett ogräsmedel, en herbicid, för spannmål och potatis som är både blad- och jordverkande. Den bästa effekten uppnås genom jordverkan, när Boxer verkar via jorden på groddar och frön. Boxer har särskilt god effekt på gräsogräs men även på vissa örtogräs.

Vilka ogräs har Boxer effekt på?

Boxer är ett kraftigt gräsogräsmedel som bekämpar besvärliga gräsogräs såsom åkerven, vitgröe, renkavle, rajgräs och kärrkavle. Att bekämpa gräsogräsen på hösten är ofta nödvändigt för att uppnå ett lyckas resultat i höstspannmålen. Boxer är även mycket effektiv mot våtarv och snärjmåra men har även effekt mot ett stort antal andra örtogräs. För behandling av örtogräs i spannmål är det oftast en bra ide att blanda Boxer med Diflanil® eller Legacy® för att få en bredare effekt.

När ska Boxer användas?

För bästa effekt ska Boxer finnas på plats redan då ogräsen börjar gro, eftersom produkten är jordverkande. Vänta inte med att behandla – du kan köra direkt efter sådd eller när de första raderna börjar synas. Efter en behandling med Boxer finns inga restriktioner för vilka grödor som kan sås året efter. Inga restriktioner finns heller för vilka ogräspreparat som kan användas på våren.

Vilka produkter ska Boxer blandas med?

Boxer har en god blandbarhet och används ofta i kombination med andra herbicider. Vi har inte stött på några blandningar som orsakat problem. I höstspannmål blandas Boxer vanligtvis med Diflanil® eller Legacy ® för att bekämpa de vanligaste örtogräsen. Kombinationen av Boxer och Diflanil® eller Legacy® är flexibel och kan användas direkt efter sådd men är mest effektiv mot små ogräs. Vid senare behandling, efter 1,5-bladsstadiet, kan man även blanda Boxer med bladverkande produkter, som till exempel Lexus 50 WG ®.

Vilka fördelar ger en höstbehandling?

En höstbehandling gör att du tar de viktigaste ogräsen i god tid och att du får mer tid över på våren.

Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora och konkurrerar med grödan om kväve, vatten och plats. 

Stora ogräs gynnar snömögel och en gröda med mycket ogräs löper större risk för utvintring. En höstbehandling med Boxer innebär att man inte behöver stressa för att hinna med de tidiga ogräsbehandlingarna under våren. 

En effektiv höstbehandling ökar flexibiliteten under våren och gör det möjligt att genomföra riktade bekämpningar mot problemogräs, stråförkortning och förebyggande svampbehandlingar. 

Hur passar Boxer in i en strategi som kan förebygga resistens?

Resistens mot ogräsmedel är ett problem som breder ut sig allt mer. I Sverige gäller problemet främst ogräs som renkavle, åkerven och våtarv men runtom i världen har cirka  250 arter utvecklat någon form av herbicidresistens. 

Boxer är den enda herbicid i stråsäd som innehåller Prosulfocarb och som påverkar lipidsyntesen, vilket gör att Boxer har ett verkningssätt som skiljer sig från andra produkter, som till exempel SU-medel som som har ett verkningssätt som är ALS-hämmande. 

Att använda Boxer är därför ett bra val ur resistenssynpunkt eftersom det bryter av en potentiell kedja av produkter med samma verkningsmekanism.

Vad är ogräsresistens?

Resistens betyder motståndskraft. Om en typ av ogräs utvecklat resistens betyder det att den utvecklat förmåga att överleva en bekämpning av en viss typ av bekämpningsmedel. Detta kommer sig av att några individer i en ogräspopulation från början varit mindre känsliga mot ogräsmedlet och därför ökat i antal och spridit sig. 

Risken att resistens uppstår är därför större om bekämpningsmedel som har samma verkningsmekanism används flera säsonger i följd. Att produkter har samma verkningsmekanism innebär att de på molekylnivå bekämpar ogräset på samma sätt. 

För att förebygga resistens bör du endast använda medel från samma resistensklass en gång per säsong. Boxer är ett medel som har en unik verkningsmekanism och ogräsen är därför mindre benägna att utveckla resistens mot Boxer än mot många andra produkter.

Vilka restriktioner finns för Boxer?

Det finns inga restriktioner.

Hur kan jag optimera effekten med rätt sprutteknik?

För att få ut optimal effekt av en ogräsbehandling och för att skydda omgivande miljöer för avdrift är det viktigt att använda rätt sprutteknik. 

Tänk på: 
•    Använd munstycken som ger stora droppar. 
•    Kör långsamt och med låg bom höjd. 
•    Spruta när det är relativt vindstilla, när luftfuktigheten är hög och jordytan fuktig. 
•    Bästa spruttidpunkt är normalt på kvällen efter solnedgång, på natten eller tidigt på morgonen. 
•    Temperaturen ska helst vara under 15 grader. 
•    Väderprognosen ska helst visa sjunkande temperaturer, molnigt och eventuellt lätt regn. 

Läs mer om rätt sprutteknik med jordherbicider här