Optimera din höstbehandling och ogräsbekämpning med Boxer | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

På rätt plats

Har du varit med om att det är det är svårt att hinna komma ut och bekämpa ogräsen i tid på våren? 

Då kan en höstbehandling med Boxer vara lösningen för dig. 

Vad är fördelen med höstbehandling?

En höstbehandling gör att du tar de viktigaste ogräsen i god tid. Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora och konkurrerar med grödan om kväve, vatten och plats. En effektiv höstbehandling ökar  därmed flexibiliteten under våren och gör det möjligt att genomföra riktade bekämpningar mot problemogräs, stråförkortning och förebyggande svampbehandlingar.

Stora ogräs gynnar snömögel och en gröda med mycket ogräs löper större risk för utvintring. En höstbehandling med Boxer innebär att man inte behöver stressa för att hinna med de tidiga ogräsbehandlingarna under våren. 

Vinnande kombinationer

Boxer är basen i en framgångsrik ogrässtrategi, med hjälp av olika vinnande kombinationer kan du se fram emot en vår utan stora ogräs och en lösning som håller på lång sikt. 

Tre steg för optimerad sprutteknik infografik

På rätt plats!

Sprutteknik är inget komplicerat utan snarare några avstämningar du bör göra innan du...

Följ med ut i det virtuella fältet se hur du kan optimera din sprutteknik och få bäst resultat! 

Hur ska du minska avdrift, vilket val av munstycke, vilken hastighet bör du köra, bomhöjd och temperatur är optimalt? 

Se mer i 360°-videon här

Boxer & höstbehandling

Det är fler och fler som upptäcker fördelarna med att höstbehandla. 

Tre goda anledningar till höstbehandling:

Boxer

Gräsogräs som växer upp på hösten konkurrerar med grödan

Tre goda anledningar till höstbehandling - 2

Gräsogräs och örtogräs blir svåra att bekämpa om de lämnas kvar till våren

Tre goda anledningar till höstbehandling - 3

Underlättar arbetet på våren och sparar tid och pengar

Boxer & rätt blandningspartner

En höstbehandling med Boxer + Diflanil® eller Legacy®  är en vinnande kombination för att rå på bode gräsogräs och örtogräs. 
Läs mer om dosering och rekommendationer för specifika ogräs under fliken rekommendation.

Så här optimerar du din sprutteknik

Om du använder jordverkande ogräsmedel är det viktigt att förebygga vindavdrift. Vid val av munstycke, sprutinställningar och rätt sprutteknik kan du optimera effekten och förhindra vindavdrift.

Optimerad sprutteknik handlar om att dropparna ska hamna på rätt plats och ger den effekt som förväntas. Vissa årstider och preparat kräver lite mer fokus på sprutteknik och planering, det gäller till exempel för höstbehandling med produkter som innehåller prosulfocarb.

Vid användning av jordherbicider med prosulfokarb (som till exempel Boxer®, Purelo® och Roxy®*) är det extra viktigt att använda rätt sprutteknik för att förhindra vindavdrift. Anledningen är att behandlingen ofta sker i en period då grödan är mycket
liten och små droppar lätt kan drifta iväg, om inte bomhöjd och hastighet anpassas.

Sprutteknik är inget komplicerat utan snarare några avstämningar du bör göra innan du behandlar.

*Registrerade varumärken: Globachem NV: Roxy® 800 EC ADAMA Registrations B.V.: Legacy 500 SC

Sprutteknik video bild

Optimera din sprutteknik

Hur ska du minska avdrift, vilket val av munstycke, vilken hastighet bör du köra,...

MunstyckeMunstycke ikon

 • Använd grov duschkvalitet för att minska avdrift
 • Minimum 75%, gärna 90%, avdriftsreducerande munstycke rekommenderas

SprutningIkon för sprutning

 • Kör långsamt: max 8 km/h 
 • Använd låg bomhöjd: max 50 cm
 • Använd stor mängd vatten: minst 200 liter/ha
 • Sänk hastigheten ytterligare vid körning i kanten av fältet

FuktIkon för fukt

 • Spruta när luftfuktigheten är hög
 • Markytan ska vara lätt fuktig

Optimal spruttidpunktIkon för spruttidpunkt

 • På kvällen
 • Efter solnedgången

VindIkon för vind

 • Max 3 m/s
 • Håll koll på vindriktningen

TemperaturIkon för temperatur

 • Spruta vid temperaturer under 15°C

VäderIkon för väder

 • Svalt väder, gärna molnigt och eventuellt lätt regn. (Kraftig nederbörd, torrt, varmt, blåsigt väder eller nattfrost är inte bra).

Var uppmärksam påIkon för frukt

 • Om du har marker i närheten av fruktodlare och grönsaksodlare.
 • Överväg om du kan vänta med att spruta till efter att frukter och grönsaker har skördats.
 • Prata med fruktodlaren och grönsaksodlaren om den bästa spruttidpunkten.

Vilken dosering rekommenderas

En höstbehandling med Boxer + Diflanil® eller Legacy®  är en vinnande kombination för att rå på bode gräsogräs och örtogräs.

Kör när raderna syns 

För att få bäst effekt ska Boxer finnas på plats redan då ogräsen börjar gro. Vänta inte med att behandla –utan kör så fort ni börjar se raderna.

Efter en behandling med Boxer finns inga restriktioner för vilka grödor som kan sås året efter. Inga restriktioner finns heller för vilka ogräspreparat som kan användas på våren. 

Vilken dosering rekommenderas

Följ rekommendationen nedan. 

Ogräs

Dosering

Gräsogräs som åkerven och vitgröe + örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

2 l Boxer + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

Rajgräs + örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

2-3 l Boxer + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

Renkavle* och örtogräs i höstsäd.

Följ upp på våren med passande preparat.

* Vid nedsatt känslighet hos Renkavle öka dosen av Boxer till maxdosen 5 liter.

3 l Boxer + 0,1 l Diflanil®/ Legacy®

BBCH 09-11

Diflufenikan-dosen anpassas efter ogrästryck

 

 

 

 

 

 

Boxer effektschema 

 

2,0 l Boxer

3,0 l Boxer

2,0 l Boxer++ 0,1 l Diflanil/Legacy

Baldersbrå

-

*

***

Blåklint

*

**

***

Förgätmigej

***

***

***

Jordrök

*

*

**

Kamomill

-

*

**

Kornvallmo

-

-

***

Kärrgröe

*

**

*

Lomme

**

***

***

Penningört

**

**

***

Pilört

 

 

**

Plister

**

***

***

Rajgräs

**

***

**

Raps

*

**

**

Renkavle

**

**(*)

**

Skatnäva

 

 

**

Snärjmåra

***

***

***

Trampört

-

-

*

Verinika

***

***

***

Vitgröe

***

***

***

Våtarv

***

***

***

Åkerbinda

*

*

**

Åkersenap

-

-

*

Åkerven

***

***

***

Åkerviol

*

**

***

Var observant på effekten mot baldersbrå, blåklint och vallmo. Groningsdjupet och ogräsens storlek påverkar effekten av Boxer + Diflanil eller Legacy kraftigt. Stora ogräs och som gror från ett stort djup är svåra att kontrollera vilket medför att effekterna mot dessa ogräs kan variera mellan fält och mellan år. 

 

*

Måttlig effekt, (40-70%)

**

God effekt (70-90%)

***

Mycket god effekt (>90%)

-

Svag effekt (<40%)

 

 

*Registrerade varumärken:
Globachem nv: Diflanil 500 SC
ADAMA Registrations B.V.: Legacy 500 SC 

Resistensstrategi

Resistens betyder motståndskraft. Om en typ av ogräs utvecklat resistens betyder det att den utvecklat förmåga att överleva en bekämpning av en viss typ av bekämpningsmedel. Detta kommer sig av att några individer i en ogräspopulation från början varit mindre känsliga mot ogräsmedlet och därför ökat i antal och spridit sig. 

Risken att resistens uppstår är därför större om bekämpningsmedel som har samma verkningsmekanism används flera säsonger i följd. Att produkter har samma verkningsmekanism innebär att de på molekylnivå bekämpar ogräset på samma sätt. 

För att förebygga resistens bör du endast använda medel från samma resistensklass en gång per säsong. Boxer är ett medel som har en unik verkningsmekanism och ogräsen är därför mindre benägna att utveckla resistens mot Boxer än mot många andra produkter.

Tre anledningar till att Boxer är ett bra val i en resistensstrategi:

Boxer

Boxer är ensam om sin verknings-mekanism och förebygger på så vis uppbyggnad av resistens

Tre goda anledningar till höstbehandling - 2

Efter behandling med Boxer på hösten går det att välja fritt bland vårens preparat för en kompletterande vårbehandling

Tre goda anledningar till höstbehandling - 3

Boxer bekämpar SU-resistent ogräs som renkavle, åkerven, rajgräs och våtarv

I Sverige är resistent Renkavle ett växande problem, särskilt i nordvästra Sverige. Jordbruksverket rekommenderar därför att man växlar mellan olika herbicider.

Utdrag ur Jordbruksverket nyhetsbrev för ogräs maj 2017

Nya ​fall av herbicidresistens 

Flera nya fall av herbicidresistens är konstaterade. Det gäller arterna åkerven, baldersbrå och kamomill. Dessutom pågår en undersökning när det gäller ett misstänkt fall med svinmålla. Gemensamt är att det gäller resistens mot ALS-hämmarna, HRAC-B. Samtliga prover samlades in under 2017 och har analyserats under vintern. 

Åkerven från Blekinge 

Misstänkt svaga behandlingseffekter föranledde att prover samlades in från fem fält i Blekinge under sommaren 2017. Proverna jämfördes också mot två kända populationer, en känslig och en resistent.

Skall höstsäd odlas på fälten framöver är en höstbehandling med prosulfokarb (Boxer, Roxy) i kombination med diflufenikan (Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC, Sempra) den rimligaste lösningen. Även alternativet med fenoxaprop (Event Super, Foxtrot) finns, men är en tydligt smalare väg effektmässigt. Om förekomsten är hög skall absolut andra åtgärder som mer vårgrödor eller vall i växtföljden också övervägas för att över tid minska ogrästrycket.

Läs mer på jordbruksverkets hemsida

Vanliga frågor & svar om Boxer

Mer om Boxer

Vad är Boxer?

Boxer är ett ogräsmedel, en herbicid, för spannmål och potatis som är både blad- och jordverkande. Den bästa effekten uppnås genom jordverkan, när Boxer verkar via jorden på groddar och frön. Boxer har särskilt god effekt på gräsogräs men även på vissa örtogräs.

Vilka ogräs har Boxer effekt på?

Boxer är ett kraftigt gräsogräsmedel som bekämpar besvärliga gräsogräs såsom åkerven, vitgröe, renkavle, rajgräs och kärrkavle. Att bekämpa gräsogräsen på hösten är ofta nödvändigt för att uppnå ett lyckas resultat i höstspannmålen. Boxer är även mycket effektiv mot våtarv och snärjmåra men har även effekt mot ett stort antal andra örtogräs. För behandling av örtogräs i spannmål är det oftast en bra ide att blanda Boxer med Diflanil® eller Legacy® för att få en bredare effekt.

När ska Boxer användas?

För bästa effekt ska Boxer finnas på plats redan då ogräsen börjar gro, eftersom produkten är jordverkande. Vänta inte med att behandla – du kan köra direkt efter sådd eller när de första raderna börjar synas. Efter en behandling med Boxer finns inga restriktioner för vilka grödor som kan sås året efter. Inga restriktioner finns heller för vilka ogräspreparat som kan användas på våren.

Vilka produkter ska Boxer blandas med?

Boxer har en god blandbarhet och används ofta i kombination med andra herbicider. Vi har inte stött på några blandningar som orsakat problem. I höstspannmål blandas Boxer vanligtvis med Diflanil® eller Legacy ® för att bekämpa de vanligaste örtogräsen. Kombinationen av Boxer och Diflanil® eller Legacy® är flexibel och kan användas direkt efter sådd men är mest effektiv mot små ogräs. Vid senare behandling, efter 1,5-bladsstadiet, kan man även blanda Boxer med bladverkande produkter, som till exempel Lexus 50 WG ®.

Vilka restriktioner finns för Boxer?

Det finns inga restriktioner.

Hur snabbt är Boxer regnfast?

Regnfasthet är inte aktuellt för Boxer då det framförallt är en jordherbicid och endast en begränsad mängd tas upp via bladen.

Vilka fördelar ger en höstbehandling?

En höstbehandling gör att du tar de viktigaste ogräsen i god tid och att du får mer tid över på våren.

Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora och konkurrerar med grödan om kväve, vatten och plats. 

Stora ogräs gynnar snömögel och en gröda med mycket ogräs löper större risk för utvintring. En höstbehandling med Boxer innebär att man inte behöver stressa för att hinna med de tidiga ogräsbehandlingarna under våren. 

En effektiv höstbehandling ökar flexibiliteten under våren och gör det möjligt att genomföra riktade bekämpningar mot problemogräs, stråförkortning och förebyggande svampbehandlingar. 

Mer om sprutning

Hur kan jag optimera effekten med rätt sprutteknik?

För att få ut optimal effekt av en ogräsbehandling och för att skydda omgivande miljöer för avdrift är det viktigt att använda rätt sprutteknik. 

Tänk på: 
•    Använd munstycken som ger stora droppar. 
•    Kör långsamt och med låg bom höjd. 
•    Spruta när det är relativt vindstilla, när luftfuktigheten är hög och jordytan fuktig. 
•    Bästa spruttidpunkt är normalt på kvällen efter solnedgång, på natten eller tidigt på morgonen. 
•    Temperaturen ska helst vara under 15 grader. 
•    Väderprognosen ska helst visa sjunkande temperaturer, molnigt och eventuellt lätt regn. 

Läs mer om rätt sprutteknik med jordherbicider här

Vilken är den bästa timing?

Boxer har bäst effeket på groende ogräs, en riktlinje kan vara att behandla i samband med att grödan precis har brutit igenom marken.

Effekterna på åkerven och vitgröe är mycket goda upp till ogräsets 2-3 bladstadie medan effekterna på rajgräs och renkavle avtar snabbt efter ogräsets 1 bladstadie, det är därför viktigt att vara ut i tid och inte behandla för sent då ogräsen vuxit sig för stora.

Det är viktigare att behandla vid rätt tidpunkt ur ogräsens utvecklingtidpunkt än att vänta in regn och fuktigt väder.  

Behandla gärna på natten eller tidigmorgon och utnyttja nattfukten. Undvik att behandla mitt på dagen i solig och blåsigt väder

Undvik att behandla vid höga temperaturer över 15 C och då det blåser mer än 3m/s, då dessa faktorer ökar risken för avdrift. Håll koll på vindriktningen.

Vilken bomhöjd och hastighet gäller?

Med hög framkörningshastighet ökar också risken  för stora bomrörelser och därmed mer avdrift. Använd aldrig en bomhöjd högre än 50 cm över grödan. En korrekt justerad och underhållen sprutbom minskar bomrörelserna och produkten hamnar därför på rätt plats.  Hög hastighet gör att turbulensavdrift uppstår, håll hastigheten under 8 km / h, och en ännu lägre hastighet i närheten av fälkanten för att få lägre tryck och därmed större droppar som inte driftar iväg.

 

Vilket munstycke ska jag använda?

Effekten påverkas sällan av olika munstycken vid Boxerbehandling, det viktiga är att vi använder en hög vattenmängd och att sprutvätska fördelas jämnt över jorden.
Det är däremot inte att rekommendera att man kör med munstycken med liten droppstorlek med tanke på risken för avdrift.

Grov duschkvalitet är viktigt för att minimera avdrift.  Använd därför munstycken som ger grov duschkvalitet vid sprutning med jordherbiciderna. 

Använd kompakta injektormunstycken eller vanliga  injektormunstycken som ger en grov duschkvalitet.

Vilken är den ideala droppstorleken?

Vattenmängden är viktigare  än droppstorleken vid körning med Boxer. Med tanken på risken för avdrift rekommenderas grov droppstorlek och en hög vattenmängd vid behandling med Boxer.

Vad innebär högre eller lägre vattenmängd för effekten av din sprutning?

En hög vattenmängd (200 l/ha eller mer) är viktigt för att få en god täckning av produkten. Boxer är framförallt en jordherbicid och ogräsen måste komma i kontakt med behandlad jord för att få effekt, en god täckning av marken är därför avgörande för en god effekt.

Vilken effekt kan jag förvänta mig i torrt väder?

Vid torrt väder ska man utnyttja nattfukten genom att behandla sen kväll, under natten eller tidig morgon. Daggen är oftast tillräcklig för att Boxer ska bindas till jorden.

Mer om resistens

Vad är ogräsresistens?

Resistens betyder motståndskraft. Om en typ av ogräs utvecklat resistens betyder det att den utvecklat förmåga att överleva en bekämpning av en viss typ av bekämpningsmedel. Detta kommer sig av att några individer i en ogräspopulation från början varit mindre känsliga mot ogräsmedlet och därför ökat i antal och spridit sig. 

Risken att resistens uppstår är därför större om bekämpningsmedel som har samma verkningsmekanism används flera säsonger i följd. Att produkter har samma verkningsmekanism innebär att de på molekylnivå bekämpar ogräset på samma sätt. 

För att förebygga resistens bör du endast använda medel från samma resistensklass en gång per säsong. Boxer är ett medel som har en unik verkningsmekanism och ogräsen är därför mindre benägna att utveckla resistens mot Boxer än mot många andra produkter.

Hur passar Boxer in i en strategi som kan förebygga resistens?

Resistens mot ogräsmedel är ett problem som breder ut sig allt mer. I Sverige gäller problemet främst ogräs som renkavle, åkerven och våtarv men runtom i världen har cirka  250 arter utvecklat någon form av herbicidresistens. 

Boxer är den enda herbicid i stråsäd som innehåller Prosulfocarb och som påverkar lipidsyntesen, vilket gör att Boxer har ett verkningssätt som skiljer sig från andra produkter, som till exempel SU-medel som som har ett verkningssätt som är ALS-hämmande. 

Att använda Boxer är därför ett bra val ur resistenssynpunkt eftersom det bryter av en potentiell kedja av produkter med samma verkningsmekanism.

Videos

Följ med ut i det virtuella fältet se hur du kan optimera din sprutteknik och få bäst resultat! 

Hur ska du minska avdrift, vilket val av munstycke, vilken hastighet bör du köra, bomhöjd och temperatur är optimalt? 

Se mer i 360°-videon här

Optimal tidpunkt

Behandla gärna på natten eller tidig morgon och utnyttja nattfukten. Undvik att behandla mitt på dagen i solig och blåsigt väder.

Undvik att behandla vid höga temperaturer (över 15 grader) och då det blåser mer än 3m/s, då dessa faktorer ökar risken för avdrift.
Var uppmärksam på vindriktningen.

Torrt väder

Vid torrt väder ska man utnyttja nattfukten genom att behandla senkväll, under natten eller tidig morgon. Daggen är oftast helt tillräcklig för att Boxer ska bindas till jorden.

Väder

Boxer har som bäst effekt på groende ogräs, en riktlinje kan vara att behandla i samband med att grödan precis har brutit igenom marken.

Effekterna på åkerven och vitrgröe är mycket goda upp till ogräsets 2-3 bladstadie medan effekterna på rajgräs och renkavle avtar snabbt efter ogräsets 1 bladstadie, det är därför viktigt att vara ut i tid och inte behandla för sent då ogräsen vuxit sig för stora. 

Det är viktigare att behandla vid rätt tidpunkt ur ogräsens utvecklingtidpunkt än att vänta in regn och fuktigt väder. 

Hastighet och bomhöjd

Med hög framkörningshastighet ökar också risken  för stora bomrörelser och därmed mer avdrift. 

Använd aldrig en bomhöjd högre än 50 cm över grödan.

En korrekt justerad och underhållen sprutbom minskar bomrörelserna och produkten hamnar på rätt plats. 

Hög hastighet gör att turbulensavdrift uppstår. 
- Håll hastigheten under 8 km / h, och en ännu lägre hastighet i närheten av fältkanten för att få lägre tryck och därmed större droppar som inte driftar iväg

Vilket munstycke ska jag använda?

Effekten påverkas sällan av olika munstycken vid Boxer-behandling. Det viktiga är att vi använder en hög vattenmängd och att sprutvätska fördelas jämnt över jorden. 

Det rekommenderas inte att köra med munstycken med liten droppstorlek med tanke på risken för avdrift

Vattenmängd

En hög vattenmängd (200 liter/ha eller mer) är viktigt för att få en god täckning av produkten. Boxer är framförallt en jordherbicid och ogräsen måste komma i kontakt med behandlad jord för att få effekt. En god täckning av marken är därför avgörande för en god effekt. 

Ideala droppstorleken

Vattenmängden är viktigare än droppstorleken vid körning med Boxer. Med tanken på risken för avdrift rekommenderas grov droppstorlek och en hög vattenmängd vid behandling med Boxer.

En minut om ogräs

Åkerven, Vitgröe, Spillraps och Våtarv är några av våra vanligaste ogräs.

I 4 filmer på en minut var berättar vi mer om ogräsen och ogrässtrategier.

Vitgröe

Åkerven

Spillraps

Våtarv

Boxer har som bäst effekt på groende ogräs, en riktlinje kan vara att behandla i samband med att grödan precis har brutit igenom marken.

Effekterna på åkerven och vitgröe är mycket goda upp till ogräsets 2-3 bladstadie medan effekterna på rajgräs och renkavle avtar snabbt efter ogräsets 1 bladstadie, det är därför viktigt att vara ut i tid och inte behandla för sent då ogräsen vuxit sig för stora. 

Boxer är ett kraftigt gräsogräsmedel som bekämpar besvärliga gräsogräs såsom åkerven, vitgröe, renkavle, rajgräs och kärrkavle. Att bekämpa gräsogräsen på hösten är ofta nödvändigt för att uppnå ett lyckas resultat i höstspannmålen. Boxer är även mycket effektiv mot våtarv och snärjmåra men har även effekt mot ett stort antal andra örtogräs. För behandling av örtogräs i spannmål är det oftast en bra ide att blanda Boxer med Diflanil® eller Legacy® för att få en bredare effekt.

Purelo

Nyhet - mot gräs- och örtogräs i höstsäd

Med Purelo behöver du bara en produkt till din ogräsbehandling i höstsäd!

Tre steg för optimerad sprutteknik infografik

På rätt plats!

Sprutteknik är inget komplicerat utan snarare några avstämningar du bör göra innan du...