You are here

•    Stor motståndskraft mot Aphanomyces
•    Marknadens högsta plantantal
•    Slät rot – lättrensad – lättlagrad
•    Minimal missfärgning av Centium
•    Lågt antal fröstockar

Cartoon Sortguide 2017

Utmärkande för sorten Cartoon är dess höga tolerans mot svampsjukdomen Aphanomyces. Detta är en mycket viktig egenskap eftersom mer än 1/3 av den svenka sockerbetsarealen är smittad. NBR’s resultat från senare års försök på kraftigt smittad Aphanomycessmittad mark ser ut som i tabellen nedan – det framgår alltså att Cartoon är det säkraste valet. (från 2015 och 2016 föreligger inga försöksresultat från nämnvärt smittade förhållanden)

NBR’s försök på Skibaröd 2013 och Vallåkra 2014

Sort (typ) Sockerskörd rel.tal Ekonomi kr/ha Diff mot Cartoon kr/ha
Cartoon (AT) 100 17.771 +/- 0
Orlena (AT) 101 17.614 -157
Lombok (NT) 90 15.775 -1.996

(från Betodlaren 4/2015)
Av 2017-års marknadssorter har endast ovanstående deltagit.

Att uppnå ett högt plantantal, anses allmänt som en av de viktigare parametrarna för att hålla hög kvalitet på odlingen (jämnstora plantor, hög och jämn sockerhalt, bra ogräskonkurrens, enklare skördearbete mm) – Cartoon har marknadens högsta plantantal!

Cartoon har en från praktiken dokumenterat hög renhet som uppnås tack vare rotform och växtsätt. Sorten anses lätt att blasta, nacka samt kan rensas skonsamt. Som en följd av det uppnår Cartoon också en mycket god lagringsduglighet.

Sedan herbiciden Centium började användas i sockerbetor, har det kunnat observeras en relativt utbredd missfärgning (vitfärgning) av betplantornas blad. På årets sortlista utmärker sig dock Cartoon som den sort som erhåller minst missfärgning av samtliga.

Slutligen skall också nämnas att Cartoon ligger allra bäst till vad gäller risken för fröstockar – det är tryggt att veta att sorten lämpar sig att så ifall möjligheten öppnar sig förhållandevis tidigt under våren.

Sorter lär man sig efterhand – de ska vara säkra på våra varierande jordar. Växtsätt och rotform är viktiga egenskaper där vi har stenigt eller lerigt. Syngentas sorter har fungerat bra i flera år och vi har nu valt Cartoon som vår huvudsort!

Johan Karlzén, Rydsgårds Gods, Å.R.E. HB

Sockerbetor - Johan Karlzén