Praktisk användning

ELATUS Era är det enda du behöver för att skydda dina grödor mot svamp. Rekommenderad användning

ELATUS™ Era får endast användas en gång per säsong. På grund av att den ger ett brett och ihållande skydd bör den användas som första produkt i en svampstrategi, eller som enda produkt i de säsonger det bara görs en behandling. ELATUS™ Era behöver inte blandas med andra fungicider för att ge ett heltäckande skydd.

Peka på den gröda du är mest intresserad av för att få detaljerad information

Höstkorn
Gröda
Vårkorn
Lorem ipsum
Vårvete
Lorem ipsum
Rågvete
Lorem ipsum
Höstvete
Lorem ipsum
Råg
Lorem ipsum

Rekommenderad användning

Plöjningsfri odling

Andelen areal som brukas med plogrfria jordbearbetningssystem ökar i Sverige.

Efter höstsådd spannmål har andelen plöjningsfri jordbearbetning ökat med cirka 0,5% per år från år 2006 till år 2014 då cirka 35% av stubben efter höstsådd spannmål brukades plöjningsfritt.

I ett plöjningsfritt system lämnas mer halmrester på ytan vilket förändrar förutsättningarna för skadegörarna.

Jordbearbetningssystemet påverkar alltså vilka sjukdomar som kan överföras till grödan från förfrukten via halmrester. Detta påverkar både när sjukdomarna uppträder, vilka sjukdomar som uppträder och hur kraftiga angreppen blir.

 • I vete är det framförallt vetets bladfläcksjuka (DTR) som gynnas av plöjningsfri odling, men även fusarium och stråbassjukdomar såsom stråknäckare gynnas. Svartpricksjuka påverkas i mindre omfattning eftersom den sprids med vindburna sporer redan under hösten. Eftersom Rostsjukdomar sprids genom luftburen smitta påverkas de inte llika mycket.

  Anpassa behandlingen

  Eftersom plöjningsfri odling ökar risken för vetets bladfläcksjuka, en sjukdom som har en snabbare livscykel än till exempel svartpricksjuka, behöver bekämpningsprogrammet anpassas. Framförallt kan det finnas behov att sätta in en första bekämpning lite tidigare än normalt.

  Det gäller då att ha en produkt som är stark mot vetets bladfläcksjuka redan i den första behandlingen.

 • Svampbehandling plöjningsfri odling av VETE

  Vid plöjningsfri odling finns en ökad risk för vetets bladfläcksjuka och flera andra sjukdomar med snabb sjukdomscykel. Det är därför ofta klokt att tidigarelägga den första behandlingen något vid plöjningsfri odling.

  Eftersom ELATUS ERA hade den bästa effekten mot vetets bladfläcksjuka av de produkter som ingick i Svenska försök från 2016 passar den mycket bra id plöjningsfri odling.

  Långtidseffekten som Elatus ERA ger innebär också att du som befinner dig i mellansverige och förlitar dig på en enkel axgångsbehandling kan lägga behandlingen något tidigare utan att kompromissa med skyddet mot slutet av växtsäsongen.

 • Svampbehandling plöjningsfri odling av KORN

  Vid plöjningsfri odling av korn efter korn gynnas kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka och ramularia.

  Kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka kan ofta uppträda tidigt, särskilt vid plöjningsfri odling av korn efter korn, eller om obetat utsäde använts.

  Ramularia uppträder i regel mycket sent på säsongen och kan endast bekämpas effektivt från kornets flaggbladsstadie och framåt.

  Elatus ERA har mycket god effekt på de sjukdomar som gynnas av plöjningsfri odling. Vid tidiga angrepp av svampsjukdomar i korn kan en dubbel behandling vara aktuell för att maximera skörden. Då används ofta en lite enklare behandling under stråskjutningen. Den första behandlingen följs sedan upp med Elatus ERA någon gång från flaggbladsstadiet och fram till full axgång.