You are here

Share page with AddThis
Elatus Era logo banner

Skörden sitter i bladen

Planera för framgång - välj Elatus™ Era

Vad är Elatus™ Era?

Elatus Era

ELATUS Era är en helt ny fungicid för ett mer kraftfullt och långvarigt skydd av din spannmålsgröda.

Nyheten är att ELATUS Era innehåller den helt nya aktiva substansen SOLATENOL™ som tillhör gruppen SDHI:er.

Utöver ett heltäckande skydd mot de viktigaste svampsjukdomarna utmärker sig ELATUS Era genom att den skyddar hela bladet från bas till topp, vilket möjliggör en bättre transport av energi upp till axet och därmed en högre skörd. 

Utan blad - ingen skörd

Bladen är grödans solfångare som omvandlar solens strålar till kolhydrater som transporteras genom bladet, upp i stjälken, till axets kärnor.  

Vägen från sådd till skörd är lång och grödan utsätts för många olika påfrestningar - svampsjukdomar är en av dem. Syftet med en svampbehandling är att hålla bladet aktivt så att det kan fortsätta producera skörd. 

Studier visar att bladen fungerar så länge som 37 % av bladytan kan hållas vid liv. För varje extra dag som bladen hålls gröna produceras mer skörd, närmare bestämt 150 kilo om dagen, det är bladen som avgör om du kan nå en riktigt hög skörd. 

Gooding et al., 2000. Green leaf area decline of wheat flag leaves: the influence of fungicides and relationship with mean grain weight and grain yield. Ann. Appl. Biol 136:77-84.

Så produceras skörd i korn

I korn står strået för den enskilt största delen av ljusupptaget och bidraget till skörden från de nedre bladen är mer betydelsefulla än flaggbladet. Att hålla plantans nedre blad och strå friska är alltså betydligt viktigare i korn än i vete vilket man bör ta hänsyn till vid val av tidpunkt för svampbehandlingen.

Så produceras skörd i korn - Elatus Era

Så produceras skörd i vete

I vete står flaggbladet ensamt för 45% av grödans ljusupptag. Flaggbladet, axet och bladet under flaggbladet står för ca 85% av grödans ljusupptag. Att hålla den delen av grödan frisk är alltså avgörande för en hög skörd. Nedan redovisas hur stor andel av plantans ljusupptag varje del av plantan står för.

Så produceras skörd i vete - Elatus Era

Komplett skydd mot svampsjukdomar

ELATUS Era ger ett komplett skydd mot alla relevanta sjukdomar i stråsäd. Ett heltäckande skydd innebär att du inte längre behöver blanda flera olika produkter. Samma ansträngning men med bättre effekt helt enkelt. 

Bladfläcksjukdomar i vete.

ELATUS Era har en av marknadens bästa effekter mot svartpricksjuka, som är den vanligaste sjukdomen i svenska veteodling. ELATUS Era har även den i särklass bästa effekten mot vetets bladfläcksjuka, som är en nygammal bladfläcksjuk som ökat kraftigt i Svensk veteodling under 2016 och 2017. 

Enastående effekt mot alla rostsjukdomar.

Oavsett om det gäller gulrost, brunrost eller kornrost ger ELATUS Era ett enastående effektivt och långvarigt skydd mot rostangrepp.

Septoria, guldrost och brunrost är vetets mest skördhämmandesjukdomar

Sjukdomsprofil i vete

Svampsjukdom Jordbruksverkets gradering 2017Effekt
Septoria (Svartpricksjuka)4,5 – Mycket god effekt80–90 %
DTR (Vetets bladfläcksjuka)4 – Mycket god effekt71–90 %
Gulrost 5 – Specialmedel91–100 %
Brunrost 4,5 – Mycket god effekt80–90 %
Mjöldagg 3 – God effekt51–70 %
Axfusarios 2,5 – Viss effekt41–50%

 

Sjukdomsprofil i korn

Svampsjukdom Jordbruksverkets gradering 2017Effekt
Kornets bladfläcksjuka4,5 – Mycket god effekt80–90 %
Sköldfläcksjuka4 – Mycket god effekt71–90 %
Kornrost 5 – Specialmedel91–100 %
Brunrost 4,5 – Mycket god effekt80–90 %
Ramularia 4,5 – Mycket god effekt80–90 %
Mjöldagg 3,5 – God effekt61–70 %
Kornrost, kornets bladfläcsjuka och sköldfläcksjuka åar kornets mest skördhämmande sjukdomar

Ny molekyl ger trygghet

Kärnan i Elatus Era är den den nya aktiva substansen Solatenol™, en ny molekyl tillhörande den kemiska gruppen karboxamider. Det är den som med sin kraftiga verkan, breda aktivitetsspektrum och långtidseffekt som gör att du kan känna dig trygg oavsett säsong och sjukdom.

VIDEO - Så funkar det

Solatenol™ utmärker sig genom att den fördelar sig jämnt i hela bladet, från bladbasen till bladspetsen. En jämn fördelning och en persistent molekyl säkerställer att bladet hålls skyddat under en mycket lång period efter att behandlingen utförs.

 

Människorna och forskningen bakom Elatus Era och Solatenol

Det är en lång resa från upptäckt till lansering. För Elatus Era började resan 2005 när man upptäckte att Solatenol var både kostnadseffektiv och hade den överlägset bästa effekten på svampsjukdomar.

De senaste 12 åren har Elatus Era genomgått måga tester testprocesser i laboratorier och fältförsök

Se videor om forskningen bakom Elatus™ Era 

Så använder du Elatus™ Era

Elatus Era används mot svampsjukdomar i vår- och höstvete, vår- och höstkorn, råg och rågvete.
(All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits)

Elatus Era innehåller:

SOLATENOL™ 75 g/l (SDHI) och Protiokonazol 150 g/l (Triazol)

Det är två aktiva substanser med olika verkningssätt: 

• Solatenol är den nyaste och mest potenta substansen i den kemiska gruppen karboxamider, dit de flesta så kallade SDHI-produkterna hör. Utöver en kraftfull effekt mot svampsjukdomar, har Solatenol en rad andra egenskaper som möjliggör en enastående långtidseffekt

• Protiokonazol är en triazolliknande ergosterolhämmare

Båda substanserna är systemiska i uppåt- och utåtgående riktning och verkar både förebyggande och kurativt. 

Rekommendation

Elatus Era har en bred och stark effekt mot de mest relevanta sjukdomarna som förekommer i stråsäd. 

Tabellen visar maximala och rekommenderade doser och behandlingstidpunkter

Blandningstabeller för Elatus Era

Blandning med Fungicider

Fungicider

Elatus Era

Amistar

 

Armure

 

Barclay Bolt XL

 

BASF Forbel 750

 

Bumper 25 EC

 

Comet Pro

 

Delaro SC 325

 

Flexity

 

Folpan

 

Kayak

 

Property 180 SC

 

Quadris

 

Talius

 

Upstream

 

Blandning med Insekticider

Insekticider

Elatus Era

Beta Baythroid

 

Evure

 

Fastac

 

Karate 2,5 WG

 

Mavrik

 

Teppeki

 

Blandning med Herbicider

Herbicider

Elatus Era

Ariane S

 

Atlantis

 

Broadway

 

Lancelot

 

MCPA

 

Mustang Forte

 

Pixxara EC

 

Primus XL

 

Starane 333 HL

 

Starane XL

 

Tombo

 

Zypar

 

Blandning med Tillväxtregleringsmedel

Tillväxtregleringsmedel

Elatus Era

BASF Cycocel Plus

 

Cerone

 

Moddus M

 

Moddus Start

 

Moddus Start + BASF Cycocel Plus

 

Terpal

 

Blandning med Kvävegödselmedel

Kvävegödselmedel

Elatus Era

UAS (AHL) (30 l/ha + 170 l vatten)

 

UAS (AHL) (100 l/ha + 100 l vatten)

 

UAS (AHL) (200 l/ha + 0 l vatten)

 

Ureagranulat (30kg/ha)

 

Blandning med Mikronäringsämnen

Mikronäringsämnen

Elatus Era

Mangannitrat (5l/ha)

 

Mangansulfat 5 kg/ha

 

Bor Super*

 

Majs Super*

 

Mangan Super*

 

Raps Super*

 

YaraVita Coptrac*

 

YaraVita Ferritrac*

 

YaraVita  Gramitrel*

 

YaraVita  Magtrac*

 

YaraVita  Mancozin*

 

YaraVita  Mantrac Pro*

 

YaraVita  Stopit*

 

YaraVita  Zintrac*

 

ELATUS™ Era i Fältförsök

Översikt svenska regionala försök 2017 Effekt på Svartpricksjuka, Gulrost och Vetets bladfläcksjuka (DTR)

I diagrammen nedan har effekterna av olika produkter i de svenska regionala försöken sammanställts där det varit möjligt. 

I samman-ställningen jämförs ELATUS Era med Proline® och Ascra® Xpro. 

I försöken har liknande doser av ELATUS Era och Ascra Xpro använts, med undantag av L9-1011 och L9-1040 där dosen är 0,5 l Elatus Era och 0,75 l Ascra X Pro. 

Den ifyllda ytan under linjerna visar mängden angrepp i det obehandlade ledet och visar därmed vilket sjukdomstryck det var i det aktuella försöket.

Elatus Era - effekt mot septoria
Elatus Era effekt mot Vetets bladfläcksjuka
Elatus Era - effekt mot rost