Elatus Era i fältförsök| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Elatus Era i fältförsök

ELATUS™ Era i Fältförsök

Översikt svenska regionala försök 2017 Effekt på Svartpricksjuka, Gulrost och Vetets bladfläcksjuka (DTR)

I diagrammen nedan har effekterna av olika produkter i de svenska regionala försöken sammanställts där det varit möjligt. 

I samman-ställningen jämförs ELATUS Era med Proline® och Ascra® Xpro. 

I försöken har liknande doser av ELATUS Era och Ascra Xpro använts, med undantag av L9-1011 och L9-1040 där dosen är 0,5 l Elatus Era och 0,75 l Ascra X Pro. 

Den ifyllda ytan under linjerna visar mängden angrepp i det obehandlade ledet och visar därmed vilket sjukdomstryck det var i det aktuella försöket.

Elatus Era - effekt mot septoria
Elatus Era effekt mot Vetets bladfläcksjuka
Elatus Era - effekt mot rost