Försök i fält

För att få erfarenhet av hur produkter fungerar lokalt är vi noga med att produkterna testas i officiella fältförsök.

I diagrammen nedan har effekterna av olika produkter i de svenska regionala försöken 2017 sammanställts i de fall det varit möjligt. I sammanställningen jämförs ELATUS Era med Proline® och Ascra® Xpro. I försöken har liknande doser av ELATUS Era och Ascra Xpro använts, med undantag av L9-1011 och L9-1040 där dosen är 0,5 l Elatus Era och 0,75 l Ascra X Pro.

  • Så läser du diagrammen

    Den ifyllda ytan under linjerna visar mängden angrepp i det obehandlade ledet och visar därmed vilket sjukdomstryck det var i det aktuella försöket. Linjersna representerar vilken % effekt produktern haft på de olika sjukdomarna.

Svartpricksjuka/ Septoria

Elatus™ Era är ett säkert val mot svartpricksjuka och ger en jämn och hög effekt oavsett sjukdomstryck

DTR/ Vetet bladfläcksjuka

Elatus™ Era har hög och jämn effekt på Vetets bladfläcksjuka som är en mer och mer vanligt förekommande svampsjukdom i svensk veteodlingt

Gulrost

Elatus™ Era skyddar effektivt din gröda mot gulrost. Försöket visar procent effekt mot gulrost på de två översta bladen (blad 1&2), 24 till 45 dagar efter behandling. I 2017 förekom gulrost i endast ett försök.