Molekylen

SOLATENOL™ – Kraften sitter i molekylen

Kärnan i varje svampmedel är en kraftfull molekyl

ELATUS™ Era innehåller SOLATENOL som är en ny molekyl som gör att du kan känna dig trygg oavsett säsong och sjukdom. SOLATENOL™ är den mest potenta substansen bland den kemiska gruppen karboxamider dit de flesta så kallade SDHI-produkterna hör.

Det är det lilla som gör den stora skillnaden

 • Egenskaper

  Kraft och precision

  Utöver en kraftfull effekt mot svampsjukdomar, har SOLATENOL egenskaper som gör att den fungerar på ett optimalt sett inne i växten. En sådan egenskap är dess fettlöslighet som gör att den snabbt binder sig till bladytan efter applicering vilket ger en bra långtidseffekt.

  Vad har molekylen för betydelse i ditt fält?

  Den potenta inneboende verkan av själva molekylen medför att även en liten mängd SOLATENOL ger har en god effekt och att grödan hålls frisk oavsett sjukdom och säsong.

 • Effektivitet

  För att jämföra olika molekyler används termen LC50-värde. LC står för Letal Koncentration och värdet visar vilken mängd som krävs för att hämma 50% av målenzymet i organismen.

  Ju lägre LC50-värde, desto mer kraftfull är produkten. LC50 värdet för SOLATENOL är 1,8 nM för Septoria tritici (svartpricksjuka i vete). Som jämförelse kan nämnas att LC50-värdet för andra karboxamider på marknaden är mellan 5,5 nM och 824 nM

Så fungerar SOLATENOL™

Hemligheten bakom ELATUS Era är den nya aktiva substansen SOLATENOL™, en molekyl som tillhör gruppen SDHI:er men som utmärker sig genom sin pålitlighet oavsett säsong och svampsjukdom

Se video här

Lite fakta om forskning och utveckling

 • Bild

  Mer än 30 forskare har varit med i utvecklingen av SOLATENOL™

  Bild

  För att hitta SOLATENOL™ har mer än 800 aktiva substanser utvärderats.

 • Bild

  I ett stort SDHI-projekt med 7400 kandidater har 4 aktiva substenser utvecklats för lansering – SOLATENOL™ är en av dem.

  Bild

  Det gick fort! Bara 7 år från upptäckt 2005 till första registrering i Paraguay 2012.

 • Bild

  Med start 2011 har över 1700 fältförsök genomförts runt om i Europa för att testa SOLATENOL™

Fördelning i bladet

För att hela bladet ska skyddas och för att energitransporten upp till axet ska kunna fungera är det viktigt att den aktiva substansen fördelar sig jämnt i bladet, från bas till spets. Grafiken visar en jämförelse med den aktiva substansen Fluxapyroxad. Vid en mätning av hur mycket aktiv substans det finns i de olika bladsektionerna visar Solatenol™ en jämnare fördelning i de olika bladsektionerna.

Vill du veta vad som egentligen händer i bladet när det behandlas med ELATUS Era? →

‹ Tillbaka till startsida
‹ Zurück zur Übersicht