Sjukdomarna

Lär dig mer om de viktigaste svampsjukdomarna

”Om du känner din fiende och känner dig själv, behöver du inte frukta resultatet av hundra slag” – Sun Zi, Krigskonsten.

Lär dig mer om de vanligaste sjukdomarna i korn och vete för att lyckas med Elatus ERA i dina grödor varje år.

Svampsjukdomar har olika krav på sin omgivning för att utvecklas optimalt. Temperaturen är en avgörande faktor som påverkar sjukdomsutvecklingen i din gröda, fuktighet är en annan. Här kan du läsa om några av de vanligaste skadesvamparna i korn och vete i Sverige.

Termometern visar den aktuella temperaturen där du är

Korn

Kornrost 18-20°C

Sköldfläcksjuka 15-20°C

Mjöldagg 15-20°C Livscykel: 5-10 dagar

Kornets bladfläcksjuka 12-18°C

Ramularia - okänd optimal temperatur

Vete

Vetets bladfläcksjuka 20-28°C

Brunfläcksjuka 20-27°C

Brunrost 20°C

Axfusarios >18°C

Svartpricksjuka 15-20°C

Mjöldagg 15-20°C

Gulrost 10-15°C

Sjukdomar har olika latenstider

De olika sjukdomarna har olika latenstider. Till exempel så har mjöldagg en kort latenstid och angreppen syns redan inom några dygn. Även rostsjukdomarna har en snabb livscykel och latenstiderna är cirka 1 vecka vid gynnsamt väder. Längst latenstid har svartpricksjuka i vete. Den är ca 21 veckor men kan vara några dagar kortare vid mild och fuktig väderlek eller till och med någon vecka längre om det är kall och torrt.

 • Tiden det tar från att en svampsjukdom infekterar en gröda till dess att de första symptomen framträder kallas för latenstid. För våra vanligaste svampsjukdomar i spannmål varierar latenstiden från några dygn upp till flera veckor.

  Latenstider

  Vete

  Septoria tritici, Svartpricksjuka:21 dygn
  Brunrost:8 dygn
  Gulrost:12 dygn
  Brunfläcksjuka:8-16 dygn
  DTR:5 dygn

  Korn

  Sköldfläcksjuka:10(-32) dygn
  Kornets bladfläcksjuka:8-12 dygn
  Ramularia
  Kornrost8-16 dygn
 • Anledningen till att man använder svampmedel är att skydda grödan från svampsjukdomar. På grund av latenstiden hinner angreppet utvecklas och få fäste i plantan redan innan sjukdomen syns på bladytan.

  Det är förklaringen till varför vissa sjukdomar såsom gulrost helt plötsligt kan ha infekterat en gröda som för någon dag sedan såg helt frisk ut.

  Infektionen av svampsjukdomar startar vid gynnsamma väderbetingelser, främst en gynnsam temperatur i kombination med nederbörd och fuktig väderlek. Sedan utvecklas svampen inne i bladet.

  Allteftersom svampen växer i bladet blir den också svårare att bekämpa och har redan börjat skada bladet.

 • Den högsta effekten vid en svampbehandling uppnås om behandlingen utförs när svampen gror eller precis har börjat etablera sig. Det gäller alltså att skydda plantan vid tidpunkten när infektionen sker.

  Gynnsam väderlek för svampinfektioner är fuktigt och varmt väder. Här kan du läsa mer om vilka förhållanden som gynnar olika svampsjukdomar i vete och korn.

  Att vänta till dess att symptomen av sjukdomen syns på utsidan av bladet innebär att vi både tappar effekt och snabbar på resistensutvecklingen mot produkterna, eftersom det blir svårare att bekämpa sjukdomen.

Så utvecklas sjukdomarna i bladet

 • Septoria Tritici

  Septoria:

  Svartpricksjuka en vanligt förekommande svampsjukdom i svensk veteodling och orsakar varje år stora skördeförluster. Regnigt väder under våren och sommaren kan ge mycket starka angrepp. Svartpricksjuka sprids med vind och regndroppar latenstiden (tiden det tar från infektion till att symptomen syns på bladen) är cirka 20 dagar. Bilden till höger visar hur sporer av septoria landar på bladytan och sprider sig för att sedan gå in i bladet och förstöra bladets celler, vilket gör att bladet slutar producera skörd.

 • Diagramm zur Wirkung bei Braunrost und den Mehrertrag

  Rost:

  Rostsjukdomar är inte lika vanligt förekommande som svartpricksjuka men när angreppen väl kommer så har det stor effekt på avkastningen. Sorter kan vara mer eller mindrekänsliga för rostangrepp. Latenstiden (tiden det tar från infektion till att symptomen syns på bladen) för rost är kort, 8 dygn för brunrost och 12 dygn för gulrost. Bilden till vänster visar hur bladet ser ut när det infekteras av brunrost. Hur hyferna går in i bladet och efter cirka 7 dagar bryter igenom bladytan och gör att bladet slutar producera skörd.

VETE - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

Varje år angrips spannmålsgrödan av svampsjukdomar. Angreppens omfattning varierar men slår man ut mängden angrepp över tid är nivån konstant och i vissa fall ökande.

Grafiken visar en sammanställning av angrepp av svartpricksjuka och rost mellan 1989 och 2017. Det är en sammanställning av Växtskyddscentralens insamlade data. Angreppen av svartpricksjuka varierar över åren men ser man till trenden är angreppsnivån konstant över tid. För angrepp av gulrost och brunrost ökar mängden angrepp av gulrost övertid. Källa:Växtskyddscentralens analysdatabas, http://jordbruk.pinfos.se/

VETE - Är din sort gulrostkänslig?

Olika sorter är olika känsliga för angrepp. Med utgångspunkt i det utsäde som certifierats i Sverige under 2016 och 2017, och i de sortförsök som gjort kan man se en ökning i användning av rostkänsliga sorter. Gulrostkänsliga sorter avkastar bra och är tidiga vilket gör dem populära. Med ett heltäckande svampmedel som ELATUS Era behöver inte rostkänsligheten styra sortvalet. Grafiken visar att odlingen av sorter som kan klassas som rostkänsliga ökat från 30% till 40% mellan 2016 och 2017, dock har sorterna som kan klassas som mycket rostkänsliga minskat något.

KORN - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

Grafiken visar en sammanställning av angrepp i korn mellan 1989 och 2017. Det är en sammanställning av Växtskyddscentralens insamlade data. Här kan man se att Kornets bladfläcksjuka är sjukdoma som ger störst angrepp. Men vi kan också se att mjöldagg minskar i betydelse medan kornrost har ökat relativt karftig under 2000-talet. Källa:Växtskyddscentralens analysdatabas, http://jordbruk.pinfos.se/