You are here

Share page with AddThis

Vibrance Duo_FAQ_Tab

Vad innehåller Vibrance Duo?

Vibrance Duo innehhåller 25 g / l sedaxan + 25 g / l fludioxonil.

Vad är Sedaxan?

Sedaxan är en aktiv substans som tillhör gruppen SDHI-medel. Den är speciellt framtagen för betnig och säkerställer utöver effekt mot olika svampsjukdomar även en snabb uppkomst och en ökad rotutveckling. 

Finns det några risker med att beta med en SDHI-baserat betningsmedel om man planerar att använda SDHI-medel i svampstrategin senare på säsongen?

Eftersom Sedaxan är framtagen speciellt för betning finns det inga restriktioner mot att använda Vibrance Duo som betning följt av en fungicidbehandling senare på säsongen med en annan SDHI-produkt. Sedaxane rör sig mycket lite i plantan och har begränsade effekter på svampinfektioner som sker senare på säsongen vilket gör att selektionstrycket blir lågt. 

FRAC godkänner och stödjer andvändning av SDHI:er som betningsmedel. Enligt FRAC räknas inte användningen av en SDHI som betningsmedel på samma sätt som en foliär behandling (bladbehandling) så länge den används mot fröburna och jordburna sjukdomar och appliceras med rekommenderad dosering. Läs mer på frac.info 

http://www.frac.info/working-group/sdhi-fungicides/general-use-recommendations/cereals-and-soybeans

 

Vilka grödor Vibrance Duo användas i?

Vibrance Duo får användas i vete, rågvete, råg och havre. OBS: Vibrance Duo används inte i korn. 

Var kan jag få tag i Vibrance Duo?

Vibrance Duo finns i dagsläget endast via färdigbetat certifierat utsäde som säljs av Svenska Foder och Skånefrö. 

Vad är skillnaden mellan Celest Extra och Vibrance Duo?

Vibrance Duo och Celest Extra innehåller båda den aktiva substansen fludioxonil men Vibrance Duo innehåller den helt nya aktiva substansen Sedaxan. Celest Extra innehåller utöver Fludioxonil triazolen Difenoconazole. 

Sedaxan är en helt ny och mer effektiv susbstans, eftersom det är en SDHI, vilket har visat sig i svenska betningsförsök - både när det gäller uppkomst och skördenivåer. 

Varför blandas Vibrance Duo ibland med Dividend?

I visa områden i Sverige finns det en hög risk för angrepp av dvärgstinksot (Tilletia controversa). 

De två aktiva substanserna i Vibrance Duo, sedaxan och fludioxonil, ger en effect på ca 75-80 % mot dvärgstinksot vilket inte är tillräkligt högt vid stora infektions tryck. Därav blandar man Vibrance Duo med Dividend som innhåller den aktiva substansen Difenoconazole vilken har mycket goda effekter mot dvärgstinksot

Vad är skillnaden på Celest Formula M och Vibrance Duo?

Skillnaden mellan Vibrance Duo och Celest Formula M är att Vibrance Duo innehåller en ytterligare aktiv substans, sedaxan, vilket gör att vi får bredare och bättre effekter på sjukdomar så som snömögel, fusarium och rhizoctonia.