You are here

Förädling sockerbetor - Syngenta Sverige

Växtförädling innebär att man i något avseende utnyttjar den naturligt förekommande genetiska variationen hos våra kulturväxter.
Den tidigaste formen av växtförädling bedrevs genom att välja ut de plantor, som hade den bästa anpassningsförmågan för de lokala förhållandena och spara dessa för att användas som utsäde nästa säsong. Senare har vi också lärt oss att förbättra kulturväxternas egenskaper genom att korsa utvalda plantor med varandra och därigenom ytterligare öka avkastningen.
Att det gick att utvinna socker ur den vita betan upptäcktes för mer än 200 år sedan. Sedan dess har ett målmedvetet förädlingsarbete kontinuerligt förbättrat bl.a. sockerhalt och sockerskörd, så att vi nu kan få en skörd som motsvarar ca 1 kg färdigt socker/m2.
Läs mer om förädlingsarbetet och våra förädlingsmål.