You are here

Försöksresultat 2016

OFFICIELLA Försöksresultat sortförsök 2016


Med samtliga resultat inrapporterade från de officiella sortförsöken står det klart att Hyvido hybridhöstkorn och specifikt hybriden Mercurioo är de högst avkastande i årets sortförsök. Hybriderna står för de i genomsnitt fem högst avkastande försöksleden bland de sorter som finns på marknaden.

Även hybridhöstkorn som såtts med 75% och 50% av normal utsädesmängd toppar försöken.

Tabellen visar en jämförelse mellan de olika försöksleden, endast marknadssorter (det vill säga sorter som finns att köpa på markanden idag) redovisas här. 

Hyvido odlingsvagledning 2016

Hyvido odlingsvagledning

Så får du toppavkastning i Hyvido – varje gång

Officiella försöksresultat sortförsök Höstkorn 2016
Relativtal Marknadssorter

Såtidpunkt

04-09-2015

09-09-2015

22-09-2016

13-09-2015

21-09-2015

12-09-2015

11-09-2015

 

Plats

Vara

Ängelholm

Klagstorp

Löt (försöket utgår)

Smedby

Rundarve

Vadstena

 

Enhet

Relativtal

Relativtal

Relativtal

Relativtal

Relativtal

Relativtal

Relativtal

RELATIVTAL GENOMSNITT

 Mercurioo (SY 211-98) H 6r

128

107

102

 

109

118

114

113

 Wootan H 6r

111

108

108

 

105

113

113

110

 Hybridsort 75% utsädesmängd

112

109

107

 

98

111

115

109

 Hybridsort 50% utsädesmängd

105

103

103

 

91

117

117

106

 Trooper H 6r

115

105

98

 

92

111

109

105

 Frigg (SJ 092375) 2r

110

104

108

 

101

104

99

104

 Matros 2r

104

104

104

 

95

96

99

100

 Apropos 2r*

100

100

100

 

100

100

100

100

 SU Ellen 6r

107

100

97

 

86

109

101

100

 Linjesort 75% utsädesmängd

101

103

103

 

89

98

99

99

 Linjesort 50% utsädesmängd

84

99

91

 

85

94

97

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Apropos (mätare) genomsnittlig avkastning 6 försök 94.3 dt/ha    

Genomsnittlig avkastning Mercuiroo 6 försök, 106 dt/ha 

Källa: SLU, Fältforsk L7-0215-2016

Hyvido sorterna

Hyvido Mercurioo

Mercurioo

Ger dig toppavkastning

Hyvido Trooper

Trooper

Stor skördepotential med bra kärnkvalitet

Hyvido Wootan

Wootan

En stabil sort med stor avkastningspotential

Låg utsädesmängd


Något som utmärker hyrbidhöstkornet är att det ska odlas på ett annat sätt än vanligt höstkorn, det viktigaste är bland annat en tidig sådd och att utsädemängden ska vara betydlig lägre, i vissa fall bara hälften av vad man är van vid från höstkorn av linjetyp. Försöken visar att utsädesmängder på 50% och 75% presterar i topp. Läs mer om vilken utsädesmängd som rekommenderas ditt område under "Så odlas Hyvido". Där kan du också läsa eller skriva ut Odlingsvägledningen

Kärnkvalitet


Sexradiga sorter, som till exempel Hyvido-sorterna, har ryktet med sig att de har sämre kärnkvalitet. Men här särskiljer sig hybriderna genom att de har en kärnkvalitet som ligger på samma nivå som tvåradiga sorter.

Alla detaljer i försöken finns i sin helhet på SLU Fältforsk hemsida