You are here

Fröproduktion sockerbetsfrö - Syngenta Sverige

Fröproduktion 

GroddSnabb och jämn uppkomst är direkt avgörande för avkastning och kvalitet. Sockerbetan odlas med stor precision redan från sådden, vilket gör frökvaliteten till en nyckelfaktor. För att kunna garantera bästa möjliga utveckling av grödan, görs alla steg i Syngentas fröodling och fröbehandling med största omsorg.

Fröets grobarhet och skjutkraft kontrolleras fortlöpande i vår fröhantering. I våra laboratorier görs omfattande grobarhetstester, däribland olika stresstester. För att få bästa möjliga överensstämmelse mellan resultaten i våra laboratorier ochi fält, förbättrar och finjusterar vi kontinuerligt våra testmetoder.

Med pelletering förbättras fröets form och såbarhet. Dessutom möjliggörs en exakt dosering och fördelning av betningsmedel. Effektiv fröbehandling är en förutsättning för god etablering i fält och bidrar samtidigt till minskat bekämpningsbehov.

Det ligger mycket forsknings- och utvecklingsarbete bakom vårt pelleterade frö. Följ vårt arbete från uppförökning till färdigt frö.