You are here

Fusarium i sockerbeta

Fusarium spp

Svampen kan angripa betor i alla stadier från små groddplantor till stora rötter. Den bryter ofta ut i samband med någon annan stress som till exempel nematoder eller torka. Fusarium sprids med jord, vatten, luft och växtrester.

Det finns flera olika arter av svampen och de kan ge olika symptom. Bladen kan vissna och bli gula och det kan förekomma mörka fläckar på bladskaften. Det är vanligt att man ser symptom på ena halvan av bladet medan den andra halvan ser helt normal och frisk ut. I roten kan svampen bryta ner den vävnad som transporterar vatten och detta ser man som bruna eller brungrå strängar i roten. Vissa arter kan ge en mörk röta på utsidan av rottippen och ibland kan hela roten ruttna.

Det finns över 100 olika arter av Fusarium och flera av dessa är sjukdomsframkallande i sockerbeta. De vanligast förekommande är dock F. oxysporum, F. culmorum, F. graminearum och F. equiseti

Dessa olika arter skiljer sig också vad gäller klimat optimum. Vissa arter trivs i torrt, varmt klimat medan andra föredrar svalare och fuktigare klimat. Fusarium är svår att kontrollera med bekämpningsmedel varför resistenta sorter är viktigt.

 

Betydelse vid lagring

Rötter som är angripna av Fusarium culmorum redan vid skörd har en ökad risk för röta vid lagring. Dock kan även friska betor vid skörd angripas av F. culmorum röta under lagringen. Skador på rötterna, jord på rötterna, hög fuktighet och temperatur dvs >15°C under lagringen ökar risken för lagringsröta.

Fusarium oxysporum kan också orsaka stor skada på sockerbetor både i fält och vid lagring. 
Efter 120 dagars lagring var sackaroskoncentrationen i rötter med starkt angrepp av F. oxysporum 5.4% i jämförelse med friska betor där koncentrationen var 13.6%.

Små betplantor med delvis vissna blad.

Små plantor som infekterats med Fusarium i fält.

Sockerbeta med mörka fläckar på bladskaften.

Fusarium infekterad planta med
mörka fläckar på bladskaften.

Sockerbetsblad som till hälften är brunt.

Fusarium symptom på blad kan lätt förväxlas
med angrepp av Verticillium.

Betrot med starkt sjukdomsangrepp.

Rot med stark infektion av Fusarium.

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Tillämpa god jordbearbetning
  • Hålla en god växtföljd, minst 4 år, eftersom svampen överlever på växtrester i marken.
  • Välja toleranta sorter