Guide för sjukdomar och skadedjur i höstraps | Syngenta

You are here

Guide för sjukdomar och skadedjur i höstraps

Det här är en guide för dig som vill lära dig mer om sjukdomar och skadedjur i höstraps. Vår förhoppning är att det ska ge dig en förbättrad insikt över vilka skadegörare som är aktuella vid olika tidpunkter.

Så här läser du tabellen

• Från höger till vänster visas olika utvecklingsstadier i rapsen. 
• Rutorna som innehåller produktnamn, sjukdomar och insekter visar ungefär vid vilka utvecklingsstadier produkterna får eller kan användas eller när sjukdomarna förekommer och är aktuella att bekämpa. 
• De färgkodade punkterna används för att visa vilka produkter som har effekt mot vilken skadegörare. Exempelvis visar en röd punkt efter insektsskadegörarens namn att Karate 2,5 WG, som har samma punkt efter sitt produktnamn, är effektiv mot denna skadegörare.

Safe Har
Safe Harvest Logo

Mascara

Robust i hela odlingsområdet

Safe Harvest Logo

SY Alister

Klumprotresistent hybrid med hög avkastningsförmåga