You are here

Share page with AddThis

Guide för sjukdomar och skadedjur i höstraps

Det här är en guide för dig som vill lära dig mer om sjukdomar och skadedjur i höstraps. Vår forhöppning är att det ska ge dig en förbättrad insikt över vilka skadegörare som är aktuelle vid olika tidpunkter.

Så här läser du tabellen

• Från höger till vänster visas olika utvecklingsstadier i rapsen. 
• Rutorna som innehåller produktnamn, sjukdomar och insekter visar ungefär vid vilka utvecklingsstadier produkterna får eller kan användes eller när sjukdomarna förekommer och är aktuella att bekämpa. 
• De färgkodade punkterna används för att visa vilka produkter som har effekt mot vilken skadegörare. Exempelvis visar en röd punkt efter insektsskadegörarens nanm att Karate 2,5 WG, som har samma punkt efter sitt produktnamn, är effektiv mot denna skadegörare

Safe Har
Safe Harvest Logo

SY Carlo

En stark och stabil hybrid

Safe Harvest Logo

SY Carlo

En stark och stabil hybrid

Safe Harvest Logo

Mascara

Robust i hela odlingsområdet

Safe Harvest Logo

NK Festivo

Nummer ett i hela odlingsområdet