Din guide till en ansvarsfull användning av växtskyddsmedel.

You are here

Ansvarsfull användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med omtanke.

I de nordiska länderna tar vi väl hand om vår natur, och det ska vi fortsätta med.   

För att undvika avdunstning och avdrift är det bland annat viktigt att tänka på vilka typer av munstycken man använder vid sprutning, tidpunkt på dagen och väderförhållanden.   

Vi samarbetar med rådgivare och lantbruksföreningar för att ta fram informationsmaterial som bidrar till ansvarsfull användning av våra produkter och skapar ett hållbart jordbruk.

Nedan kan du läsa mer om några av de områden vi fokuserar på både nationellt och internationellt.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....