You are here

Share page with AddThis

Hvad är Hyvido

Hyvido hybridhöstkorn för hög skörd och mindre stress

Hyvido™ är samlingsnamnet för Syngentas olika sorter av hybridhöstkorn. 

Hyvido är ett sexradigt hybridhöstkorn som utvecklats för att ge hög avkastningspotential även vid tidig sådd. Tidig sådd ger också tidig skörd vilket ger flera fördelar i växtföljden, inte minst tack vare att odlarens arbetsinsatser kan spridas jämnare över växtodlingssäsongen. 

I år erbjuder Syngenta sorterna Mercurioo, Trooper och Wootan på den svenska marknaden. 

Vadå hybrid?

Växtförädlingsmetoder som bygger på hybridisering har haft stort genomslag i många grödor och har nu nått höstkornet!

Hybridtekniken går ut på att korsa två utvalda föräldralinjer (ofta starkt inavlade), med speciella och önskvärda egenskaper och använda den 1:a generationens avkomma som ett kraftfullt utsäde – en hybrid. Eftersom en specifik hybrideffekt kräver korsning mellan samma utvalda föräldrar varje år, till varje generations utsäde, så kommer istället det som skördats av den självpollinerande hybriden (2:a generationen) att bli en mycket heterogen avkomma.

Med ett innovativt koncept har Syngenta tagit fram högavkastande hybridhöstkorn med hög kärnkvalitet. Under paraply begreppet Hyvido™ samlas flera generationer av hybridhöstkorn sorter. Det innebär att det alltid finns en ny generation på gång och på så sätt kan Hyvido behålla sin unikt höga avkastningspotential, år efter år!’

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Få aktuella odlingstips direkt i mobilen

Skicka ett SMS med texten "Hyvido SE" till 72445