You are here

Hvad är Hyvido

Hyvido hybridhöstkorn för hög skörd och mindre stress

Hyvido™ är samlingsnamnet för Syngentas olika sorter av hybridhöstkorn. 

Hyvido är ett sexradigt hybridhöstkorn som utvecklats för att ge hög avkastningspotential även vid tidig sådd. Tidig sådd ger också tidig skörd vilket ger flera fördelar i växtföljden, inte minst tack vare att odlarens arbetsinsatser kan spridas jämnare över växtodlingssäsongen. 

I år erbjuder Syngenta sorterna Mercurioo, Trooper och Wootan på den svenska marknaden. 

Hyvido Utsädesberäknare

Utsädesberäknare

Är under utveckling och kommer snart!

Vadå hybrid?

Hybridtekniken har haft stort genomslag i det svenska lantbruket och har nu nått höstkornet!

Hybridtekniken går ut på att korsa två sorter från olika genpooler för att få en hybridsort, till skillnad från förädling av linjesorter där samma sort ingår i varje generation. Med ett innovativt koncept har Syngenta tagit fram högavkastande hybridhöstkorn med hög kärnkvalitet. Under paraply begreppet Hyvido™ samlas flera generationer av hybridhöstkorn sorter. Det innebär att det alltid finns en ny generation på gång och på så sätt kan Hyvido behålla sin unikt höga avkastningspotential, år efter år! 

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Få aktuella odlingstips direkt i mobilen

Skicka ett SMS med texten "Hyvido SE" till 72445