You are here

Share page with AddThis

Hyvido växtföljd och odlingsteknik

HYVIDO – Växtföljd och odlingsteknik

Var passar Hyvido i min växtföljd?

Hyvido-sorterna kan ersätta konventionellt höstkorn, andraårsvete eller höstråg i växtföljden. Den tidiga skörden gör att arbetsinsatserna kan spridas ut jämnare över säsongen. Det blir också enklare att förbereda inför sådden av nästa gröda vilket kan vara särskilt fördelaktigt vid odling av raps som gynnas av att komma i jorden tidigt på hösten. 

Hyvido utmärker sig positivt i förhållande till andraårsvete eftersom det mognar cirka en vecka tidigare än andra höstkornsorter vilket ger tid till att bärga halmen och att etablera rapsen tidigare, vilket lägger grunden för en hög avkastning nästa säsong! 

Fördelar året runt med Hyvido och höstraps i växtföljden

Dra nytta av fördelarna med en optimerad växtföljd och ett klokt val av sorter:
• Genomgående höga skördar på olika jordtyper
• Bättre utnyttjande av maskinparken
• Mer tid för bärgning av halm
• Hög vinterhärdighet och mindre risk för manganbrist
• Större odlingssäkerhet tack vare hybrideffekten

Hyvido växtföljd

Tidig sådd leder till hög skörd

Hyvido kan med fördel sås tidigt på hösten, då hinner plantorna bestockas ordentligt innan vintern. Tack vare Hyvido-sorternas kraftiga bestockningsförmåga används en lägre utsädesmängd än vid sådd av konventionella linjesorter. Ju tidigare du sår, desto bättre rustad blir plantorna inför vintern.

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara frön per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

 

Hyvido karta

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Odlingsvägledning

Att odla Hyvido är förhållandevis enkelt. Eftersom det är en ny typ av gröda kan ditt odlingsprogram behöva anpassas efter grödan. 

Ladda ned Hyvido odlingsvägledning

Utsädesmängd Hyvido
Såtidpunkt Hyvido
Hyvido - OGRÄS – bekämpa på hösten
Hyvido - BLADLÖSS – var särskilt uppmärksam under hösten
Hyvido - KVÄVE – tidig sådd ger ökad mineralisering
Hyvido - VÄXTREGLERING – undvik liggsäd och axbrytning
Hyvido - SVAMPSTRATEGI – tillämpa ett effektivt växtskydd
SKÖRD – Hyvido mognar tidigt