Klumprotsjuka – ett växande problem| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Klumprotsjuka – ett växande problem

Hybrider som skyddar mot klumprotsjuka

Som en viktig del av Syngentas förädlingsprogram utvecklas också klumprotresistenta sorter. Andelen fält som är smittade med klumprotsjuka ökar ständigt såväl i Sverige som i många andra länder. Problemet förvärras vid ökande andel raps i växtföljderna och även av att klimatet blivit något fuktigare och varmare på senare år. Därtill kommer den aktiva spridning som sker via jord på maskiner och redskap som flyttas mellan fält.

Klumprotsjukan angriper rapsplantans rötter med stora svulster till följd. Vatten- och näringsupptag hämmas och en kraftigt angripen planta blir så försvagad att den dör under vintern. Andra kan överleva men har en kraftigt begränsad avkastningspotential. De infekterade rötterna innehåller stora mängder sporer som kan överleva i marken i upp till 20 år.

Syngentas klumprotresistenta sorter har samma goda egenskaper som de övriga hybriderna men skyddar också mot en utebliven skörd till följd av klumprotsjuka. Modern förädlingsteknik gör att klumprot-resistenta sorter numera avkastar i nivå ned många icke-resistenta sorter.

Läs mer om den klumprotresistenta sorten SY Alister

Så minimerar du risken för klumprotsjuka

● Undvik att odla raps eller andra mottagliga grödor oftare än vart 4-5 år.
● Välj den högavkastande, klumprotresistenta höstrapshybriden SY Alister.
● Rengör maskiner och jordbearbetningsredskap när de förflyttas mellan fält för att minska spridning av infekterad jord- och skörderester.
● Gör en biologisk markkartering och kontrollera mottagliga ogräs efter symptom för att undvika odling av mottagliga rapssorter på smittad mark.
● Bekämpa de mottagliga ogräsen lomme, penningört, åkersenap, backtrav och spillraps noga. Genomför bekämpningen på hösten innan nya sporer av klumprotsjuka hinner bildas i ogräsens rötter.
● Dränera fälten och/eller odla raps på fält med god dränering. Ett torrt fält hämmar sporernas förmåga att röra sig i marken och infektera rötterna.
● Kalka vid behov och upprätthåll ett gott mark-pH.

Safe Harvest Logo

SY Alister

Klumprotresistent hybrid med hög avkastningsförmåga

Klumprotsjuka ett växande problem

Oskar Björling berättar om hur man undviker att sprida sjukdomen och hur den klumprotresistenta sorten SY Alister gör det möjligt att fortsätta odla raps.

Undvik klumprotsjuka med SY Alister

Marcus Gyllin, Rönneberga Jordbruk, berättar om hur de upptäckte klumprotsjuka i ett av sina fält och hur de gör för att undvika att den sprider sig.                                          

Youtube logo

YouTube

Se fler videor på vår YouTube-kanal