Lager växtskydd-undersökning, dragningsregler

Dragningsregler for prisdragningen

Läs dessa regler noggrant. "Prisdragning" betyder "Vixeran frågeformulär giveaway". "Syngenta" och "vi/oss/vår" betyder Syngenta Nordics A/S. Genom att delta i prisdragningen accepterar och accepterar du (”Deltagaren”) att följa dessa regler. I alla fall är vårt beslut slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att ingås.

1. Behörighetskrav

1.1 Prisdragningen är öppen för invånare i Sverige, exklusive anställda hos Syngenta och deras närmaste familjer och alla andra som är professionellt kopplade till denna prisdragning.

1.2 Deltagare måste vara 18 år eller äldre och vi förbehåller oss rätten att begära bevis på ålder från potentiella pristagare.

2. Tävlingsperiod

2.1 "Lager-frågeformuläret giveaway" kan börja besvaras den 20/9/23 kl 00:00 och stänger den 2/10/23 kl 23:59 ("Tävlingsperiod"). Alla bidrag måste vara mottagna före utgången av tävlingsperioden.

2.2 Alla giltiga bidrag som tas emot under tävlingsperioden kommer att delta i prisdragningen. Vinnare kommer att utses genom slumpmässig dragning den 9/10/23. Vårt beslut angående alla frågor som rör prisdragningen, inklusive fastställandet av vinnarna, kommer att vara slutgiltigt och bindande.

3. Hur du deltar

3.1 Ingen avgift eller köp krävs. För att delta måste deltagarna fylla i undersökningen som skickas via e-postnyhetsbrevet och ange sitt namn och e-postadress så att vi kan kontakta vinnarna.

3.2 Inga andra former av deltagande kommer att accepteras. Flera e-postadresser är inte tillåtna.

3.3 Vi tar inget ansvar för förlorade, sena eller missriktade bidrag, för tekniska fel av något slag eller för mänskliga fel som kan uppstå vid mottagande eller bearbetning av bidragen.

4. Priser

4.1 Vinnarna kommer att få ett paket Vixeran med ett ungefärligt värde på 1500 DKK. Det finns totalt 20 priser att vinna. Det finns inget kontantalternativ och priserna kan inte överföras.

4.2 I händelse av oförutsedda omständigheter förbehåller vi oss rätten att tillhandahålla alternativa priser av samma eller större värde.

4.3 Vinnarna kommer att vara ansvariga för eventuell inkomstskatt eller andra skatter eller betalningar som är ett resultat av att vinna ett pris.

5. Dataskydd och meddela vinnaren/vinnarna

5.1 Vi är personuppgiftsansvariga och kommer endast att använda dina personuppgifter för att administrera prisdragningen. All användning av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och vår integritetspolicy, som finns tillgänglig på www.syngenta.se.

5.2 Vinnarna kommer att meddelas via e-post inom tio (10) arbetsdagar från slutdatumet. Vi kommer att be vinnarna om en postadress för att leverera priset.

5.3 Om vi ​​inte kan kontakta någon pristagare eller inte får något svar inom tjugo (20) arbetsdagar från sista giltighetsdatum, kommer priset att förverkas. Efter eget gottfinnande kan vi välja en ny pristagare bland de återstående bidragen.

5.4 Förlorade bidrag kommer inte att få något meddelande.

5.5 Deltagare behåller alltid rätten att återkalla sina svar på frågeformuläret, även under prisdragningen, detta kommer inte att påverka deras deltagande i prisdragningen.

6. Ändringar av regler

6.1 Om vi, på grund av händelser utanför vår rimliga kontroll, beslutar att ändra reglerna när som helst, kommer vi att meddela deltagare så snart som det är praktiskt möjligt.

6.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller avbryta utlottningen utan att ange skälen och utan att ådra sig ansvar till följd av detta.

7. Allmänt

7.1 Denna tävling och dessa regler regleras av svenska lagar och de svenska domstolarna ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister.

8. Kontakta oss

8.1 Om du har några frågor om administrationen av tävlingen eller hur dina personuppgifter används, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud: Sverige: Dataprivacy.se@syngenta.com Postadress: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, DK- 2300 København S, Danmark. Tel. +45 32 87 11 16 CVR: 20575778