You are here

Leverantörer till Syngenta Seeds AB

Leverantörer 

Information för leverantörer till Syngenta Seeds AB


För fakturor gäller att inköpsordernummer och/eller referensperson alltid skall anges. Fakturor som inte uppfyller dessa krav kan komma att skickas tillbaka till er för komplettering.

 

Fakturaadress
Syngenta Seeds AB
Box 302
261 23 Landskrona

Fakturor mottages helst via mejl i pdf-format till: :
[email protected]

Kontakt inköp                                                                    
Lauren Keightley 
Tel +44 134 441 3864
E-post: [email protected]  

 

Kontakt vid redan lagda order samt frågor gällande fakturor och betalning 
Tel +46 859 366 307
E-post: [email protected]

 

Inköpsvillkor
Länk till internationell Syngenta hemsida med inköpsvillkor för bl a Sverige 

Syngenta Seeds AB
Allmänna kontaktuppgifter inkl vägbeskrivning
Länk till kontaktsida på denna hemsida