You are here

Share page with AddThis

Att svenska lantbrukare ska få en bra skörd av god kvalitet är vårt mål i Syngenta. Därför erbjuder vi högavkastande majssorter med olika profiler som passar det svenska klimatet. Alla våra sorter är så kallade ”Stay green-sorter” vilket innebär att sorten har förmågan att lagra in stärkelse långt fram på hösten.  

Det är viktigt att välja en sort som har förutsättning att nå tillräckligt hög ts-halt och stärkelsehalt även om odlingssäsongen blir något svalare än normalt. De årliga svenska sortförsöken är en god utgångspunkt.

SY Nordic Star

SY Nordicstar

● Hög stärkelseskörd
● Hög stärkelsehalt och stor andel smältbara fibrer...

SY MIlkytop

SY Milkytop

● Frisk sort – lång inlagringsperiod
● En absolut toppsort i stärkelseskörd...