You are here

Sortinformation


Syngenta Seeds erbjuder många högavkastande sorter med olika sortprofiler för optimal anpassning till de lokala förhållandena i nordvästra Europa. Det är mycket viktigt att välja en sort som har förutsättning att nå tillräckligt hög ts-halt och stärkelsehalt även om odlingssäsongen blir något svalare än normalt. De årliga svenska sortförsöken är en god utgångspunkt.

SY Milkytop – FAO 200


Sorten ger mycket hög TS- och stärkelseskörd – vinst både på fältet och i mjölktanken!

  • Frisk sort – lång inlagringsperiod
  • En absolut toppsort i stärkelseskörd efter 4 år i provning
  • Hög smältbarhet – stor grovfoderkonsumtion

SY Milkytop är mycket väl anpassad till nordiskt klimat. Den tåler kyla samt utvecklas snabbt och har därför också förmågan att breda ut sig och konkurrera med ogräsen. Plantan håller sig frisk och grön tack vare den goda sjukdomsresistensen och kan därför lagra in maximalt med stärkelse ända fram till skörd.

Balansen mellan smältbara fibrer och stärkelseinnehåll skapar förutsättningar för välmående och högproducerande kor. Hög smältbarhet genererar stor och stabil grovfoderkonsumtion hos djuren

 Läs mer om SY Milkytop

 

 

  • Hög stärkelseskörd
  • Hög stärkelsehalt och stor andel smältbara fibrer
  • Stjälkstyv och frisk

SY Nordicstar är mycket väl lämpad för hela det södra odlingsområdet tack vare den relativt tidiga mognaden. Det betyder säker kvalitet även under sena år. 

Bland goda odlingsegenskaper för SY Nordicstar kan följande nämnas: Låg kolvplacering, utmärkt stjälkröteresistens, god sottolerans, utmärkt stjälkstyrka, tidig stärkelseinlagring samt mycket bra tolerans mot bladsjukdomar. 

Fodervärdet är högt för SY Nordicstar tack vare hög stärkelsehalt och stor andel smältbara fibrer. Andelen NDF ligger på en genomsnittlig nivå precis som iNDF-värdet.

 Läs mer om SY Nordic Star