Milkytop - ensilagemajs med hög TS- och stärkelseskörd | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

SY Milkytop - majs sorten som ger mer mjölk

Sorten ger mycket hög TS- och stärkelseskörd –  vinst både på fältet och i mjölktanken

• Frisk sort – lång inlagringsperiod
• En absolut toppsort i stärkelseskörd efter 5 år i provning
• God stresstolerans - kyla/torka 
• Hög smältbarhet – stor grovfoderkonsumtion

SY Milkytop är mycket väl anpassad till nordiskt klimat. Den tåler kyla samt utvecklas snabbt och har därför också förmågan att breda ut sig och konkurrera med ogräsen. Plantan håller sig frisk och grön tack vare den goda sjukdomsresistensen och kan därför lagra in maximalt med stärkelse ända fram till skörd. 

Balansen mellan smältbara fibrer och stärkelseinnehåll skapar förutsättningar för välmående och högproducerande kor. Hög smältbarhet genererar stor och stabil grovfoderkonsumtion hos djuren - en Stay Green sort.

SY Milkytop, Ensilageskörd i Södra Sverige - försöksresultat 2014-2018

SortTidighet FAO-talTS-halt %TS-skörd kg/ha (rel.tal)Stärkelsehalt, % av TSStärkelseskörd kg/ha (rel.tal)NDF i TS, %iNDF i TS, %
Osterbi CS (mätare)20035,6(15 540) 10030,6

(4 860) 100

44,38,7
SY Milkytop20033,910232,8

110

41,68,0

Kilde: Seriesammanställning, SLU 

SY Milkytop

 

I början av oktober (2017) var det dags för skörd av sorten SY Milkytop på Önnestad. Mats Olsson Sörensson åkte med och berättar här mer vilka egenskaper en bra majssort ska ha - se video

Majs storsäck bild

Majs storsäck

Enklare sådd med majs-storsäcken

Majssort SY Actual logo

SY Actual - NYHET

- en frisk nyhet med potential

Majssort SY Karthoun logo

SY Karthoun

SY Karthoun för en odlingssäker, tidig sort med hög torrsubstans

Majssort SY Nordicstar logo

SY Nordicstar

En tidig, hälsosam hybrid med snabb etablering, fast stärkelse och högt innehåll av...