You are here

Share page with AddThis

Mascara raps

‒ robust i hela odlingsområdet

Mascara blev omedelbart vid introduktionen en populär sort ‒  detta tack vare vinterhärdigheten och stabiliteten i hela det rapsodlande området! Sorten är en hybrid med alla fördelar som följer av det i form av vitalitet och stresstålighet.

Utmärkande för Mascara är dess sundhet ‒  motståndskraften mot Verticillium (kransmögel) är mycket stor. Även Phoma-resistensen är mycket god.

Stjälkens egenskaper vad gäller längd och styrka tryggar en bekymmerslös skörd när mognaden infaller. Oljehalten är medelhög och renheten på den skördade varan är högre än för de flesta övriga på marknaden.

Såfönstret (tidsintervallet för framgångsrik sådd och etablering) är brett för Mascara, och det är endast de mycket tidiga såtidpunkterna som man bör vara försiktig med.

Läs mer om försöksresultat i produktbladet

Safe Harvest Logo

SY Alister

Klumprotresistent hybrid med hög avkastningsförmåga

Safe Harvest Logo

SY Carlo

En stark och stabil hybrid

Safe Harvest Logo

NK Festivo

Nummer ett i hela odlingsområdet

Bli rapsmästare med SY Carlo

Raps

Rapsförädling i världsklass