You are here

Amistar_Trial results_1_0317

Intäkt, preparatkostnad och behandlingsnetto för behandlingar med olika doser och behandlingstidpunkter med Amistar i lin jämfört med obehandlat i ett försök i Östergötland år 2010.