You are here

Amistar_Trial results_2_0317

Skörd för olika doser och behandlingstidpunkter med Amistar i Lin jämfört med obehandlat i ett försök i Östergötland år 2010.