You are here

Share page with AddThis

Klumprotsjuka ett växande problem

Oskar Björling berättar om hur man undviker att sprida sjukdomen och hur den klumprotresistenta sorten SY Alister gör det möjligt att fortsätta odla raps.