You are here

#RÖTTERNA - Göran Svensson på Wideröra gård berättar om sortval och aphanomyces