You are here

Share page with AddThis

#RÖTTERNA - Hyvidosäsongen 2016

Odlingen av höstkorn ökar i Sverige. År 2015 odlades strax över 18000 hektar - vilket är nästintill en fördubbling i jämförelse med 2011 som var ett bottenår för höstkornet. Hösten 2015 var också 3500 hektar av dessa sådda med Hyvido hybridhöstkorn.