You are here

Share page with AddThis

#RÖTTERNA - Så funkar försök i höstkorn

Carl-Henrik Ljung kollar till de officiella höstkornsförsöken i nordvästra Skåne. Tillsammans med praktisk odling och storskaliga försök är de officiella försöken en viktig källa till information om Hyvido-sorterna.