You are here

Mercurioo - avkastning

 

Avkastning officiella försök.

Behandlade led område A+B

Avkastning officiella sortförsök

Behandlat led i område D+F

Extra skörd frän svampbehandling 2016

Hektolitervikt

2016

2015

2016

2015

Mercurioo

116

109

120

111

Hög

Medel