Mercurioo - avkastning| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Mercurioo - avkastning

Sortförsök höstkorn Sverige, svampbehandlade led, 2013-2017 - kärnskörd, rel.tal (SLU)

 

Område A-B

Område D-F

Område A-F

Merskörd för svampbehandl, kg/ha

Mercurioo

111

115

113

1.070

Matros (mätare)

100

100

100

850