Mercurioo - hög skörd, mindre stress | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Mercurioo - hög skörd, mindre stress

Mercurioo är det nya nordeuropeiska hybridhöstkornet som kännetecknas av hög avkastning på alla jordarter. Sorten har en stark tillväxt och kraftig bestockningsförmåga. Mercurioo är en robust sort med hög vinterhärdighet – bland de bästa på marknaden – och god tolerans mot manganbrist.

Mercurioo är den av Hyvido-sorterna som har den kraftigaste tillväxten och bestockningen samt ett högt antal kärnor per ax. 

● Den högst avkastande höstkornsorten i område A-B och i område D-F under åren 2013-2017
● Ger kraftig bestockning
● God vinterhärdighet i jämförelse med andra höstkornsorter. 

Mercurioo har ett brett såfönster och passar även för tidig sådd.

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara frön per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

 

Hyvido karta

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Sortförsök höstkorn Sverige, svampbehandlade led, 2013-2017 - kärnskörd, rel.tal (SLU)

 

Område A-B

Område D-F

Område A-F

Merskörd för svampbehandl, kg/ha

Mercurioo

111

115

113

1.070

Matros (mätare)

100

100

100

850

 

Mottaglighet för sjukdomar

 

Mjöldagg

Bladfläcksjuka

Sköldfläcksjuka

Kornrost

Mercurioo

Låg

Medel

Medel

Medel

 

Strålängd

Stråstyrka

Kärnor per ax

Bestockningsförmåga

Mognad

Vinterhärdighet

Rymdvikt

Mercurioo

Lång till medellång

Medel

Mycket högt

Mycket kraftig

Medeltidig

Medel till hög

Medel

Bazooka banner

Bazooka

Kärnkvalitet i topp ger högt fodervärde

Hyvido Wootan

Wootan

En stabil sort med stor avkastningspotential

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Få aktuella odlingstips direkt i mobilen

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445