Mercurioo - kort info| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Mercurioo - kort info

Mercurioo är den av Hyvido-sorterna som har den kraftigaste tillväxten och bestockningen samt ett högt antal kärnor per ax. 

● Den högst avkastande höstkornsorten i område A-B och i område D-F under åren 2013-2017
● Ger kraftig bestockning
● God vinterhärdighet i jämförelse med andra höstkornsorter. 

Mercurioo har ett brett såfönster och passar även för tidig sådd.