You are here

Mercurioo - kort info

Mercurioo är den av Hyvido-sorterna som har den kraftigaste tillväxten och bestockning och ett högt antal kärnor per ax. 

● Den högst avkastande höstkornsorten i område A+B och i område D+F 2016
● Ger kraftig bestockning
● God vinterhärdighet i jämförelse med andra höstkornsorter. 

Mercurioo har ett brett såfönster, men passar för tidig sådd.