You are here

Moddus Start
Moddus M logo banner 550x110
Moddus illustration

Växtreglering hjälper dig att fånga potentialen!

Under en säsong utsätts grödan för många påfrestningar. Ju bättre rustad plantan är för att stå emot dessa påfrestningar – ju större är chansen att få ett bra slutresultat. Växtreglering med Moddus är ett av de verktyg som hjälper till att stärka grödan från roten och upp i strået. Det är behandlingtidpunkten som avgör vilken del av plantan som du får effekt på. 

Växtreglering

Läs vår vägledning på växtreglering

Grunden till en hög skörd läggs på hösten men det gäller att hitta en bra strategi under våren för att ta tillvara på potentialen redan från början. Tidig växtregelring i samband med tidigt kväve kan hjälpa till att stärka plantorna i tunna vetebestånd.

Moddus Start ger din gröda en rivstart på säsongen. Växtreglering har effekt på den del av plantan som är i aktiv tillväxt vid behandlingen, därför har en tidig behandling med Moddus Start effekt på rotutveckling, bestockning och stråbasens styrka.

Webinar

Dags att köra Moddus Start, eller? Passa på att lyssna när vi går igenom grunderna för hur du lyckas med din Moddus-behandling och vad du kan uppnå genom att köra vid olika tidpunkter och i olika bestånd. 

Behandlingstidpunkt har betydelse

Moddus-produkterna har effekt på den del av plantan som är i aktiv tillväxt. Det betyder att en tidig behandling (från stadie 25) har effekt på rötterna och de nedre delarna av plantan och stimulerar bestockningen. En sen behandling (från stadie 31) har effekt högre upp i plantan och gör strået starkare och kortare.

Aktiv tilläxt i plantan vid behandlingen är en förutsättning för att få en bra effekt. Är det ingen aktiv tillväxt finns det helt enkelt inte någon tillväxt att reglera.

Moddus

Skillnaden mellan Moddus Start och Moddus M är att Moddus Start har en mer modern formulering och därför kan användas i lägre dos och vid lägre temperaturer än Moddus M.

Moddus Start Växtreglering
Växtreglering

Läs vår vägledning på växtreglering

Blandningar med andra produkter

Behandlingstidpunkten för en tidig behandling med Moddus Start sammanfaller ofta med vårens ogräsbehandling i höstvete. På samma sätt sammanfaller svamp- och insektsbehandlingen med en senare växtreglering med Moddus Start eller Moddus M. Här följer riktlinjer för hur produkterna kan blandas.  

Tänk på att blandningar med gräsogräsmedel ska ske innan stadie 29 och grödan alltid skall vara i god kondition och aktiv tillväxt vid och strax efter behandlingen.

Produkttyp Rekommendation Bör ej blandes med
Gräsogräsmedel Moddus Start är blandbar med gräsogräsmedel som tillhör gruppen ALS-hämmare i höstvete fram till stadie 29. Senare användning och användning i andra grödor kan ge oönskad påverkan på grödan.  Bör ej blandes med Event® Super
Örtogräsmedel  Moddus Start är blandbart med de flesta örtogräsmedlen (gäller även Moddus M) Bör ej blandes med Ally® Class 
Svamp- och insektsmedel Moddus Start är blandbar med alla aktuella svamp- och insektsmedel.
(gäller även Moddus M)
 
Mikronäringsämnen Moddus Start har god blandbarhet med mikronäringsämnen. Bör ej blandes med Mangansulfat
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av olja Oljan ska tillsättas enligt instruktion även i blandning med Moddus Start. Vid användning av oljor bör behandling vid starkt solljus mitt på dagen undvikas.  
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av vätmedel Vätmedlet skall tillsättas i tankblandningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning: 
Moddus-produkterna kan enkelt blandas med ett stort antal produkter förutsatt att grödan är i aktiv tillväxt och i god kondition förutom Ally® Class  (Karfentrazonetyl), Event Super® (Fenoxaprop-P) eller Mangansulfat-produkter.

Ally® class är registrerat varumärke hos DuPont 
Event
® Super  är registrerat varumärke hos Bayer Crop Science

Olika typer av liggsäd

Liggsäd är en konsekvens av att plantan inte kan stå emot yttre påfrestningar och därför lägger sig. Anledningen kan vara att plantan är för dåligt förankrad i marken vilket leder till rotliggsäd, eller att att strået är för svagt vilket leder till stråliggsäd. 

Rot-liggsäd förebyggs bäst med tidig växtreglering omkring bestockningen för att stärka rötterna och stråbasen

Moddus Start Växtreglering

Strå-liggsäd förebyggs bäst under senare delen av säsongen för att korta avståndet mellan internodierna och göra strået tjockare. 

Moddus stråliggsäd
    Rekommendation
HÖSTVETE DC 25-29 0,3 l Moddus Start*
DC 31-32 0,3 l Moddus Start* eller 0,3-0,4 l Moddus M 
KORN DC 25-29 0,3 l Moddus Start*
DC 31-39 0,3 l Moddus Start* eller 0,3-0,4 l Moddus M 
RÅG DC 25-29 0,3 l Moddus Start*
DC 31-39 0,4 l Moddus M 
GRÄSFRÖ DC 30-49 Dosen anpassas efter art. Full dos i täta bestånd av kraftiga och högväxta arter och sorter.
Upp till 0,8 l/ha eller 2 x 0,4 l/ha Moddus Start
Upp till 0,8 l Moddus M

*Max 0,3 l Moddus Start/hektar/säsong

Växtreglering

Läs vår vägledning på växtreglering

Blandningar med andra tillväxtregleringsmedel
Moddus är en stark tillväxtreglerare som kan användas utan att blandas med andra medel men i vissa situationer kan blandningar med andra stråförkortningsmedel ge fördelar.

Blandning med Cycocel® Plus  
Moddus Start kan blandas med Cycocel i vete, råg, rågvete och gräsfrö. Blandningen ger en förbättrad långtidseffekt och en säkrare stråförkortning jämfört med att köra produkterna var för sig. 
Observera att Cycocel kräver en högre temperatur än Moddus Start. 
Vid blandning av de båda produkterna att 0,1 l Moddus ersätts med 0,5 l Cycocel.

Blandning med Cerone® *
Vid sen tillväxtreglering, när flaggbladet är fullt utvecklat, kan Moddus blandas med Cerone. 
Blandningen god effekt mot stråbrytning i de översta internoderna men kräver en hög temperatur vid behandlingstillfället samt att grödan är i mycket god kondition för att inte orsaka skador. 

*Använd inte högre doser än 0,2 l Moddus + 0,2 l Cerone.

 

 

 

Användning och restriktioner

En vanlig missuppfattning är att det är krångligt att använda växtreglering på grund av restriktioner hos förädlingsindustrin. Men i den absoluta majoriteten av spannmålvolymen finns inga sådana restriktioner. 

Viss förädlingsindustri, bland annat viss kvarnindustri och destilleringsindustri, godkänner inte växtreglering, men det utgör bara en liten del av volymen. 

Till foder, bryggeri och eneri etanol, som utgör majoriteten av volymen i sverige finns inga restriktioner.

Kolla ditt kontrakt om du känner dig osäker!

Schemat visar en översikt över olika användningsområden

Vissa odlingskoncept kan ha särskilda restriktioner, kolla ditt kontrakt om du är osäker

Moddus Restriktioner