You are here

Share page with AddThis

Moddus-blandingar med andra produkter

Blandningar med andra produkter

Behandlingstidpunkten för en tidig behandling med Moddus Start sammanfaller ofta med vårens ogräsbehandling i höstvete. På samma sätt sammanfaller svamp- och insektsbehandlingen med en senare växtreglering med Moddus Start eller Moddus M. Här följer riktlinjer för hur produkterna kan blandas.  

Tänk på att blandningar med gräsogräsmedel ska ske innan stadie 29 och grödan alltid skall vara i god kondition och aktiv tillväxt vid och strax efter behandlingen.

ProdukttypRekommendationBör ej blandas med
GräsogräsmedelModdus Start är blandbar med gräsogräsmedel som tillhör gruppen ALS-hämmare i höstvete fram till stadie 29. Senare användning och användning i andra grödor kan ge oönskad påverkan på grödan. Bör ej blandas med Event® Super
Örtogräsmedel Moddus Start är blandbart med de flesta örtogräsmedlen (gäller även Moddus M)Bör ej blandas med Ally® Class 
Svamp- och insektsmedelModdus Start är blandbar med alla aktuella svamp- och insektsmedel.
(gäller även Moddus M)
 
MikronäringsämnenModdus Start har god blandbarhet med mikronäringsämnen.Bör ej blandas med Mangansulfat
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av oljaOljan ska tillsättas enligt instruktion även i blandning med Moddus Start. Vid användning av oljor bör behandling vid starkt solljus mitt på dagen undvikas. 
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av vätmedelVätmedlet skall tillsättas i tankblandningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning: 
Moddus-produkterna kan enkelt blandas med ett stort antal produkter förutsatt att grödan är i aktiv tillväxt och i god kondition förutom Ally® Class  (Karfentrazonetyl), Event Super® (Fenoxaprop-P) eller Mangansulfat-produkter.

Ally® class är registrerat varumärke hos DuPont 
Event
® Super  är registrerat varumärke hos Bayer Crop Science