You are here

Share page with AddThis

Moddus - frågor och svar

Moddus Start - Vanliga frågor och svar

Frågor och svar

Moddus Start

Varför ska jag välja Moddus Start för tillväxtreglering av spannmål och frögräs?

• Bättre timing. Moddus Start är den enda produkt som kan användas redan under bestockningen (från stadie 25), när grödan har börjat växa. För bästa effekter ska grödan ha god tillväxt och inte behandla grödor som är stressade av temperatur eller vatten- och näringsbrist.

• Kan användas under hela säsongen. Moddus Start är den enda tillväxtregleringsprodukt på marknaden som är godkänd för användning från stadie 25 till stadie 49.

• Möjlighet för fler behandlingar. Kan användas två gånger i alla spannmålssorter och i frögräs.

Kan jag blanda Moddus Start med ogräsmedel och mangan?

• Ja. I vete är Moddus Start blandbar med både gräsogräs och örtogräs-herbicider. Vid blandning med ogräsherbicider (ex Atlantis, Broadway, eller Hussar) är det vikitgt att inte behandla efter bestockningstadiet (stadie 29). Blandningar med flytande mangan fungerar utmärkt. 

Kan jag minska doseringen av Moddus Start i förhållande till Moddus M?

• Ja. Moddus Start är har en ny och förbättrad formulering jämfört med andra Trinexapacprodukter, Moddus Start ger 25 % bättre effekt. Det innebär att mer aktivsubstans tillförs grödan och tas upp i bladet.

• 0,3 Moddus Start = 0,4 Moddus M eller motsvarande Trinexapacprodukter

Finns det bra blandningspartners till Moddus Start som ni kan rekommendera?

• Bestockningsstadie (från stadie 25 i vete, korn och råg) 
0,2 Moddus Start + 0,5 CCC är en mycket stark lösning att använda från slutet av bestockningstadiet eller vid begynnande stråskjutning i vete, korn och råg- vilket har visat god effekt så snart grödan börjar växa.

• Tidig axgång (stråskjutning stadie 30-32) och axgång (stadie 35-39)
0,2 Moddus Start + Cerone rekommenderas för att motverka att axet bryts samt bidrar till förbättras stråstyrka.

Får jag olika effekter beroende på i vilket stadie man tillväxtreglerar?

• Ja. Moddus Start påverkar tillväxten i grödan och beroende av vilket tillväxtstadie grödan befinner sig i får man således olika effekter. En tidig behandling i bestockningen kommer att stärka stråbasen samt gynna bestockning och rottillväxt. Med en senare behandling i stråskjutningen får man stråförkortande och stråförstärkande effekter.

Moddus M

Varför ska jag välja Moddus M?

• Får användas i samtliga spannmålssorter och frögräs från stadie 30. Används som enkelbehandling eller som uppföljning till en tidigare tillväxtreglering. 

• I frögräs ger kombinationen av Moddus M och Moddus Start möjlighet att förebygga liggsäd för att säkerställa att grödan står upp under blommningen och därmed säkerställa pollinering. 

Finns det bra blandningpartners till Moddus M som ni kan rekommendera?

• Tillväxtreglering vid tidig axgång i vete, korn och råg:
- 0,25 Moddus M + 0,5 CCC  är en mycket stark lösning att använda vid tidig axgång. 
- 0,2-0,4 l/ha Moddus M er en bra lösning vid stråskjutning, som en uppföljning till Moddus Start (+CCC) vid behandling i bestockningstadiet. 

• Tidig axgång (stråskjutning stadie 30-32) och axgång (stadie 35-39)
- 0,25 Moddus M + Cerone rekommenderas vid slutet av stråskjutning samt vid axgång.

Generellt för både Moddus Start och Moddus M

Under vilka förhållande kan jag använda Moddus Start och Moddus M?

• Både Moddus Start och Moddus M kan användas så snart det är tillväxt i grödan. Ju högre temperatur( upp till 20-25 grader), ju bättre tillväxt. Upptag och aktivitet i grödan sker redan när temperaturen är från  6-8 grader. 

• Bäst effekt uppnås vid behandling av grödan under en dag då temperaturen är stigande och med hög ljusintensitet. Grödan ska vara i aktiv tillväxt och inte vara stressad av exempelvis vatten och näringsbrist. 

Hur fungerar Moddus Start och Moddus M i grödan?

• De påverkar ett tillväxthormon i grödan, vilket gör att beroende på när behandlingen sker får man effekter på det som är i tillväxt just vid den tidpunkten. 

Får jag mindre andel halm om jag använder Moddus Start och Moddus M?

• Nej, den totala mängden halm reduceras inte, även om man kortar strået. Den totala biomassan är densamma då strået blir tjockare och grövre.