You are here

Moddus-hur väljer jag produkt

Skillnaden mellan Moddus Start och Moddus M är att Moddus Start har en mer modern formulering och därför kan användas i lägre dos och vid lägre temperaturer än Moddus M.

Moddus Start Växtreglering
Växtreglering

Läs vår vägledning på växtreglering