You are here

Share page with AddThis

Moddus-strategi

  Rekommendation
HÖSTVETEDC 25-290,3 l Moddus Start*
DC 31-320,3 l Moddus Start* eller 0,3-0,4 l Moddus M 
KORNDC 25-290,3 l Moddus Start*
DC 31-390,3 l Moddus Start* eller 0,3-0,4 l Moddus M 
RÅGDC 25-290,3 l Moddus Start*
DC 31-390,4 l Moddus M 
GRÄSFRÖDC 30-49Dosen anpassas efter art. Full dos i täta bestånd av kraftiga och högväxta arter och sorter.
Upp till 0,8 l/ha eller 2 x 0,4 l/ha Moddus Start
Upp till 0,8 l Moddus M

*Max 0,3 l Moddus Start/hektar/säsong

Blandningar med andra tillväxtregleringsmedel
Moddus är en stark tillväxtreglerare som kan användas utan att blandas med andra medel men i vissa situationer kan blandningar med andra stråförkortningsmedel ge fördelar.

Blandning med Cycocel® Plus  
Moddus Start kan blandas med Cycocel i vete, råg, rågvete och gräsfrö. Blandningen ger en förbättrad långtidseffekt och en säkrare stråförkortning jämfört med att köra produkterna var för sig. 
Observera att Cycocel kräver en högre temperatur än Moddus Start. 
Vid blandning av de båda produkterna att 0,1 l Moddus ersätts med 0,5 l Cycocel.

Blandning med Cerone® *
Vid sen tillväxtreglering, när flaggbladet är fullt utvecklat, kan Moddus blandas med Cerone. 
Blandningen god effekt mot stråbrytning i de översta internoderna men kräver en hög temperatur vid behandlingstillfället samt att grödan är i mycket god kondition för att inte orsaka skador. 

*Använd inte högre doser än 0,2 l Moddus + 0,2 l Cerone.

 

 

 

Användning och restriktioner

En vanlig missuppfattning är att det är krångligt att använda tillväxtreglering på grund av restriktioner hos förädlingsindustrin. Men i den absoluta majoriteten av spannmålvolymen finns inga sådana restriktioner. 

Viss förädlingsindustri, bland annat viss kvarnindustri och destilleringsindustri, godkänner inte tillväxtreglering, men det utgör bara en liten del av volymen. 

Till foder, bryggeri och energi etanol, som utgör majoriteten av volymen i Sverige finns inga restriktioner.

Kolla ditt kontrakt om du känner dig osäker!

Schemat visar en översikt över olika användningsområden

Vissa odlingskoncept kan ha särskilda restriktioner, kolla ditt kontrakt om du är osäker

Moddus Restriktioner