You are here

Moddus-strategi

    Rekommendation
HÖSTVETE DC 25-29 0,3 l Moddus Start*
DC 31-32 0,3 l Moddus Start* eller 0,3-0,4 l Moddus M 
KORN DC 25-29 0,3 l Moddus Start*
DC 31-39 0,3 l Moddus Start* eller 0,3-0,4 l Moddus M 
RÅG DC 25-29 0,3 l Moddus Start*
DC 31-39 0,4 l Moddus M 
GRÄSFRÖ DC 30-49 Dosen anpassas efter art. Full dos i täta bestånd av kraftiga och högväxta arter och sorter.
Upp till 0,8 l/ha eller 2 x 0,4 l/ha Moddus Start
Upp till 0,8 l Moddus M

*Max 0,3 l Moddus Start/hektar/säsong

Växtreglering

Läs vår vägledning på växtreglering

Blandningar med andra tillväxtregleringsmedel
Moddus är en stark tillväxtreglerare som kan användas utan att blandas med andra medel men i vissa situationer kan blandningar med andra stråförkortningsmedel ge fördelar.

Blandning med Cycocel® Plus  
Moddus Start kan blandas med Cycocel i vete, råg, rågvete och gräsfrö. Blandningen ger en förbättrad långtidseffekt och en säkrare stråförkortning jämfört med att köra produkterna var för sig. 
Observera att Cycocel kräver en högre temperatur än Moddus Start. 
Vid blandning av de båda produkterna att 0,1 l Moddus ersätts med 0,5 l Cycocel.

Blandning med Cerone® *
Vid sen tillväxtreglering, när flaggbladet är fullt utvecklat, kan Moddus blandas med Cerone. 
Blandningen god effekt mot stråbrytning i de översta internoderna men kräver en hög temperatur vid behandlingstillfället samt att grödan är i mycket god kondition för att inte orsaka skador. 

*Använd inte högre doser än 0,2 l Moddus + 0,2 l Cerone.

 

 

 

Användning och restriktioner

En vanlig missuppfattning är att det är krångligt att använda växtreglering på grund av restriktioner hos förädlingsindustrin. Men i den absoluta majoriteten av spannmålvolymen finns inga sådana restriktioner. 

Viss förädlingsindustri, bland annat viss kvarnindustri och destilleringsindustri, godkänner inte växtreglering, men det utgör bara en liten del av volymen. 

Till foder, bryggeri och eneri etanol, som utgör majoriteten av volymen i sverige finns inga restriktioner.

Kolla ditt kontrakt om du känner dig osäker!

Schemat visar en översikt över olika användningsområden

Vissa odlingskoncept kan ha särskilda restriktioner, kolla ditt kontrakt om du är osäker

Moddus Restriktioner