You are here

Share page with AddThis

Moddus-tillväxtreglering

Tillväxtreglering hjälper dig att fånga potentialen!

Under en säsong utsätts grödan för många påfrestningar. Ju bättre rustad plantan är för att stå emot dessa påfrestningar – ju större är chansen att få ett bra slutresultat. Tillväxtreglering med Moddus är ett av de verktyg som hjälper till att stärka grödan från roten och upp i strået. Det är behandlingstidpunkten som avgör vilken del av plantan som du får effekt på. 

Grunden till en hög skörd läggs på hösten men det gäller att hitta en bra strategi under våren för att ta tillvara på potentialen redan från början. Tidig tillväxtregelering i samband med tidigt kväve kan hjälpa till att stärka plantorna i tunna vetebestånd.

Moddus Start ger din gröda en rivstart på säsongen. Tillväxtreglering har effekt på den del av plantan som är i aktiv tillväxt vid behandlingen, därför har en tidig behandling med Moddus Start effekt på rotutveckling, bestockning och stråbasens styrka.

Webinar

Dags att köra Moddus Start, eller? Passa på att lyssna när vi går igenom grunderna för hur du lyckas med din Moddus-behandling och vad du kan uppnå genom att köra vid olika tidpunkter och i olika bestånd. 

Behandlingstidpunkt har betydelse

Moddus-produkterna har effekt på den del av plantan som är i aktiv tillväxt. Det betyder att en tidig behandling (från stadie 25) har effekt på rötterna och de nedre delarna av plantan och stimulerar bestockningen. En sen behandling (från stadie 31) har effekt högre upp i plantan och gör strået starkare och kortare.

Aktiv tillväxt i plantan vid behandlingen är en förutsättning för att få en bra effekt. Är det ingen aktiv tillväxt finns det helt enkelt inte någon tillväxt att reglera.

Moddus