Nordic Seedcare Academy 4 - 5 april i Sverige | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Nordic Seedcare Academy 4 - 5 april i Sverige

Event
01.04.2019

Den 4-5 april arrangeras för tredje gången Syngenta Seecare Academy i Norden. 

Det är ett arrangemang för specialister inom betning och utsäde. Fokus ligger denna gång på etablering och betydelsen av att bygga upp ett bra bestånd från grunden. Syftet med arrangemanget är att skapa en platform för att nätverka mellan de nordiska länderna och för att i en liten grupp kunna utbyta erfarenheter och lokala utmaningar.

För att dela med sig av den senaste forskningen kommer gästtalare Kristian Thorup-Kristensen som ska presentera den forskning om rötter som pågår på Köpenhamns Universitet, från Kiels University kommer Joseph-Alexander Verreet som är specialist på jordburna och fröburna sjukdomar. 

Under de två halvdagarna kommer också tillskott till den Nordiska betningsportföljen att presenteras. Under 2018 och första delen av 2019 lanseras en helt ny generation av betningsmedel under namnet Vibrance i Sverige och Finland.