Fina grödor i Höstveteresans fält – håll koll på svamp om temperaturerna stiger! | Syngenta

You are here

Fina grödor i Höstveteresans fält – håll koll på svamp om temperaturerna stiger!

Nyhet - Höstveteresan
14.05.2019

Höstveteresan från fält

På alla tre platser i Höstveteresan står fina höstvetebestånd som utvecklats väl. Det har varit torrt men det har regnat på alla tre platser. Det kallare vädret har gjort att tillväxten gått långsamt vilket är positivt då grödan ges mer tid till att ta upp vatten.

  • Hans-Erik i Östergötland har fått nästan 20 mm regn
  • Johan i Töreboda Västergötland har fått nästan 20 mm regn
  • Hos Ola utanför Lund har det endast kommit 12 mm regn 

Temperatur och sjukdomar

Ingen av mätstationerna har uppmätt minusgrader men inte heller temperaturer över 15 grader under den senaste veckan. 

Bladfläckar: De låga temperaturerna hindrar bladfläcksvamparna som kräver högre temperaturer för tillväxt. 

Rost: Gulrost kan däremot utvecklas vid de här temperaturerna då den trivs i temperaturer som ligger runt 15 grader. 

Just nu är risken är störst hos Johan som odlar Praktik, en sort som har en något förhöjd risk för gulrostangrepp. 

När är det läge för svampbehandling? 

Med tanke på de låga nederbördsmängderna är en svampbehandling just nu endast aktuell i kombination med andra bekämpningar, och då i så fall en låg dos av en enklare produkt (ej SDHI) för att motverka rosten. 

Men med de stigande temperaturer som förväntas inom kort gäller det att vara beredd på att skydda bladet och se till att hålla dem gröna.  

Elatus Era är ett komplett val för att skydda flaggbladet när vuxit fram när det gäller vete. Vädret de närmaste veckorna kommer att avgöra om svampbehandlingarna måste starta tidigare eller senare än normalt. 

Lägg en säker bra svampstrategi 

Allt handlar om att hålla så mycket bladyta som möjligt grön, vilket innebär att man ska satsa på en komplett och långtidsverkande produkt vid sin huvudbehandling. 

Det mest effektiva skyddet får man vi behandling efter att hela flaggbladet är framme, i utvecklingsstadie 39. Att vänta längre innebär risker eftersom det ger svamparna möjlighet att infektera hela bladet. Tänk på att infektionen sker inifrån och ut!

En behandling innan hela flaggbladet kommit fram innebär ett bättre skydd av de nedre bladen och kan behövas i situationer där svampen utvecklas snabbt. 

Med de nya SDHI-produkterna, såsom Elatus Era och Elatus Plus, får du ett mycket bra långtidsverkande skydd av flaggbladet. 

Växtskyddscentralernas graderingar av utvecklingsstadier visar att det är ungefär 2 veckor kvar tills flaggbladet är helt framväxt i Skåne (normalt strax efter 25 maj).  I Östergötland och Västergötland brukar samma utvecklingsstadie inträffa ungefär 1 - 2 veckor senare. 

För att se en komplett försökssammanställning där olika SDHI-produkter jämförs med varandra, och med äldre teknik (från 2017) – klicka på länken!

Ladda ner en komplett försökssammanställning där olika SDHI-produkter jämförs med varandra, och med äldre teknik (från 2017)