Hybridsorterna i topp igen i årets sortförsök i höstkorn | Syngenta

You are here

Hybridsorterna i topp igen i årets sortförsök i höstkorn

Nyhet - Utsäde
15.08.2019
Hyvido

När årets preliminära försöksresultat för höstkornssorter kan överblickas, så ligger Syngentas hybrider SY Galileoo, Mercurioo och Bazooka i topp bland marknadsförda sorter. I försöksserien har Syngentas högst avkastande hybrid, SY Galileoo, legat ca 1 700 kg/ha (motsvarande ca 18 %) över den i år mest odlade höstkornssorten.

Graf med hyvido resultater

”De odlarrapporter vi tagit del av vittnar också om höga skördar i hybriderna. Tidig sådd med utsädesmängder neråt 60 kg/ha har ofta avkastat kring 10 t/ha och därmed har såväl förväntningar som förhoppningar uppfyllts”

säger Mats Olsson Sörensson från Syngenta. Han konstaterar också;

”Tack vare den tidiga skörden är det nu många som redan har prima halm i ladorna och rapssådden avklarad – väldigt viktigt för alla djurproducenter samt för rapsodlare lite norröver i Sverige” 

Hybridsorterna kännetecknas av höga, säkra avkastningsnivåer och de har legat bland toppsorterna varje år de sista åren. Stabilitet över åren är deras signum – de stiger inte upp som en sol ett år, för att sedan falla platt nästa år. Denna odlingssäkerhet är viktig och uppskattas av alla odlare.

”Efterfrågan gällande hybridsorter är stor nu i augusti, varför man gör rätt i att kontakta sin leverantör snarast för att säkra tillgång på en hybridsort. Merskördens värde uppgår ofta till ca 1 000 kr/ha vilken med god marginal täcker den högre utsädeskostnaden”

avslutar Mats Olsson Sörensson. 

 

Sy Galileoo logo

SY Galileoo

Stor kärna med hög rymdvikt

Bazooka banner

Bazooka

Kärnkvalitet i topp ger högt fodervärde

Hyvido Mercurioo

Mercurioo

Ger dig toppavkastning