Planera för framgång för spannmålssäsongen 2020

Nyhet - Utsäde
Höstveteresan

År 2019 var en säsong med fina grödor och en hög skördepotential. Sällan har vi skådat så stora spannmålsskördar över hela Sverige! Men, hög skördepotential innebär också ett stort sjukdomstryck, främst från svampsjukdomar.

Det är styrkan och långtidseffekten av en svampbehandling som avgör hur bra merskörden blir. Se i videon nedan resultaten från tre spannmålsodlare år 2019, där svampstrategi med Elatus Era resulterade i en skörd på över 11 ton.